Skrivar

Skriv inn skrivarinnstillingane for konvolutten.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Konvolutt → Skrivar


Sjå dokumentasjonen som følgde med skrivaren for fleire opplysningar om korleis du set han opp for utskrift av konvoluttar. Det er skrivarmodellen som bestemmer korleis konvoluttane skal setjast inn, anten til venstre, til høgre eller i midten, og om framsida skal vende opp eller ned.

Vassrett til venstre

Fører konvolutten vassrett frå den venstre sida av skrivarskuffen.

Vassrett i midten

Fører konvolutten liggjande frå midten av skrivarskuffen.

Vassrett til høgre

Fører konvolutten liggjande frå den høgre sida av skrivarskuffen.

Loddrett til venstre

Fører konvolutten ståande frå den venstre kanten av skrivarskuffen.

Loddrett i midten

Fører konvolutten ståande frå midten av skrivarskuffen.

Loddrett til høgre

Fører konvolutten ståande frå den høgre sida av skrivarskuffen.

Skriv ut ovanfrå

Fører konvolutten frå skrivarskuffa med sida det skal skrivast på opp.

Skriv ut nedanfrå

Fører konvolutten frå skrivarskuffa med sida det skal skrivast på ned.

Flytt til høgre

Skriv inn kor langt utskrivngsområdet skal flyttast mot høgre.

Flytt nedover

Skriv inn kor langt utskrivngsområdet skal flyttast nedover.

Gjeldande skrivar

Viser namnet på skrivaren som er i bruk.

Oppsett

Opnar dialogvindauget for skrivaroppsettet slik at du kan skriva inn innstillingar som for eksempel papirformat og papirretning.

Støtt oss!