Konvolutt

Lag ein konvolutt. På tre faner kan du oppgje avsendar og mottakar, plassering og formatering av begge adressene, storleiken på konvolutten og utskriftsretninga.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Set inn → Konvolutt

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Verktøy → Konvolutt.

Vel Konvolutt i fana Verktøy i menyen Verktøy.

Vel Konvolutt i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn konvolutt

Set inn konvolutt


Konvolutt

Skriv inn leverings- og returadressa for konvolutten. Du kan også setja inn adressefelt frå ein database, for eksempel frå adressedatabasen.

Format

Skriv inn oppsettet for og storleiken på konvolutten.

Skrivar

Skriv inn skrivarinnstillingane for konvolutten.

Nytt dok.

Opprettar eit nytt dokument og set inn konvolutten.

Set inn

Set inn konvolutten framføre den gjeldande sida i dokumentet.

Tilbakestill

Set endringane som er gjort i den gjeldande fana tilbake til slik dei var då dialogvindauget vart opna.

Slette ein konvolutt frå eit dokument

  1. Klikk på konvoluttsida for å gjera denne til den gjeldande sida.

  2. Høgreklikk feltet «Konvolutt» i statuslinja.

    Ein undermeny med sidestilar vert opna.

  3. Vel sidestilen «Standard» frå undermenyen.

    Dette fjernar den spesielle sideformateringa «Konvolutt».

  4. Slett rammene for avsendar og mottakar. Klikk kanten av kvar ramme og trykk tasten «Delete».

Støtt oss!