Val

Legg kapittelnummeret til biletteksten. For å kunna bruka denne funksjonen, må du først ha tileigna eit disposisjonsnivå til avsnittsstilen og deretter leggja stilen til avsnittsoverskrifter i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Bilettekst → Val

Opna sprettoppmenyen og vel Bilettekst → Val


Nummerering av kapittel

Når du legg kapittelnummer til bilettekstetikettar, vert bilettekstnummereringa nullstilt når det kjem ei kapitteloverskrift. Dersom den siste illustrasjonen i kapittel 1 for eksempel er «Figur 1.12», vert den første illustrasjonen i det neste kapitlet «Figur 2.1».

Innrykksnivå

Avgjer kor mange disposisjonsnivå du vil ha med i biletteksten (rekna frå toppen av kapittelhierarkiet).

Skiljeteikn

Skriv inn teiknet du vil setja inn mellom kapittelnummeret og bilettekstnummeret.

Kategori- og rammeformat

Teiknstil

Vel teiknstil.

Legg til kantlinje og skugge

Legg til kantlinja og skuggen av objektet i bilettekstramma.

Leggja til kapittelnummer i bilettekstar

Bruka bilettekstar

Kapittelnummerering

Støtt oss!