Setja inn bokmerke

Set inn eit bokmerke ved markørposisjonen. Du kan seinare bruka dokumentstrukturen for å raskt hoppa til den merkte staden. I eit HTML-dokument vert bokmerke konverterte til anker som du kan gå til frå ei hyperlenkje.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Bokmerke

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon

Bokmerke


Du kan gå til eit bestemt bokmerke ved å trykkja på F5 for å opna vindauget Dokumentstruktur. Trykk på plusteiknet (+) ved sida av bokmerke -oppføringa og dobbeltklikk deretter på bokmerket.

Namn

Skriv inn namnet på bokmerket du vil laga. Trykk deretter Set inn.

Desse teikna kan ikkje brukast i eit bokmerkenamn: / \ @ : * ? " ; , . #

Bokmerke

Viser alle bokmerka i det gjeldande dokumentet.

Gje nytt namn

Du kan gje eit bokmerke eit nytt namn ved å merkja bokmerket og trykkja på Gje nytt namn. Skriv det nye namnet i dialogvindauget som kjem fram.

Fjern

Du kan sletta eit bokmerke ved å merkja det og trykkja på knappen Slett. Du får ikkje opp ei melding om du verkeleg vil sletta.

note

Du kan ikkje gje nytt namn til eller sletta bokmerke som er verna.


Gå til

Du kan flytta markøren til eit bokmerke i dokumentet ved å merkja bokmerket og så trykkja Gå til.

Lukk

Lukkar dialogvindauget.

Støtt oss!