Formateringsmerke

Viser teikn i teksten som ikkje vert skrivne ut. Dette kan vera teikn som avsnittsmerke, linjeskift, tabulatorinnrykk og mellomrom.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Vis → Formateringsmerke

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Heim → Slå av/på formateringsteikna.

Vel Vis → Formateringsmerke.

Frå verktøylinjer:

Ikon Formateringsmerke

Formateringsmerke

Frå tastaturet:

+ F10


Når du slettar eit avsnittsmerke, vil avsnittet som vert set inn få den same formateringa som det avsnittet markøren står i har.

For å spesifisera kva for formateringsmerke som vert viste, vel du LibreOffice Writer → Formateringsstøtte og vel deretter innstillingane du ønsker å bruka i området Vis formatering.

Støtt oss!