Formateringsmerke

Viser teikn i teksten som ikkje vert skrivne ut. Dette kan vera teikn som avsnittsmerke, linjeskift, tabulatorinnrykk og mellomrom.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Formateringsmerke

+F10

Når du er på standardlinja, vel

Ikon for formateringsmerke

Formateringsmerke


Når du slettar eit avsnittsmerke, vil avsnittet som vert set inn få den same formateringa som det avsnittet markøren står i har.

For å spesifisera kva for formateringsmerke som vert viste, vel du LibreOffice Writer → Formateringsstøtte og vel deretter innstillingane du ønsker å bruka i området Vis formatering.

Støtt oss!