Linjalar

Syner ein undermeny der du kan visa eller gøyma dei vassrette og loddrette linjalane.

Linjalar

Vis eller gøym den vassrette linjalen og den vassrette linjalen dersom denne er slått på. Den vassrette linjalen kan brukast til å setja vassrette margar, tabulatorar, innrykk, kantar, tabellceller og for å plassera objekt på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Linjal → Linjal


Loddrett linjal

Viser eller gøymer den loddrette linjalen. Denne linjalen kan brukast for å setja loddrette margar, tabellceller og høgda på objekt på sida.

Støtt oss!