Linjalar

Syner ein undermeny der du kan visa eller gøyma dei vassrette og loddrette linjalane.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Vis → Linjalar.


Linjalar

Vis eller gøym den vassrette linjalen og den vassrette linjalen dersom denne er slått på. Den vassrette linjalen kan brukast til å setja vassrette margar, tabulatorar, innrykk, kantar, tabellceller og for å plassera objekt på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Vis → Linjalar → Linjalar.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Vis → Linjalar.

Vel Linjalar i menyen Vis.

Frå verktøylinjer:

Ikon Linjalar

Linjalar

Frå tastaturet:

+ Shift + R


Loddrett linjal

Viser eller gøymer den loddrette linjalen. Denne linjalen kan brukast for å setja loddrette margar, tabellceller og høgda på objekt på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Vis → Linjalar → Loddrett linjal.

Frå verktøylinjer:

Ikon Loddrett linjal

Loddrett linjal


Støtt oss!