Rediger fotnote/sluttnote

Redigerer det valde fotnote- eller sluttnotemerket. Trykk framføre fotnoten eller sluttnoten og vel denne kommandoen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Fotnote


Du kan redigera teksten i ein fotnote eller ein sluttnote ved hjelp av datamusa ved å klikka i fotnoteområdet nedst på ei side eller i sluttnoteområdet på siste sida i dokumentet.

note

For å raskt å gå til teksten i ein fotnote eller ein sluttnote, kan du klikka på ankeret for noten i dokumentet. Du kan også setja musepeikaren framføre eller etter fotnote- eller sluttmerket i dokumentet og trykkja + Shift + Page Down. Du går tilbake til fotnote- eller sluttnotemerket ved å trykkja Page Up.


Nummerering

Vel kva type nummerering som skal nyttast for fotnotar og sluttnotar.

Auto

Nummererer automatisk fotnotane eller sluttnotane du set inn i stigande rekkjefølgje. Du kan endra innstillingane for automatisk nummerering i Verktøy → Fotnotar og sluttnotar.

Teikn

Vel dette alternativet for å definera eit teikn eller symbol for den gjeldande fotnota. Dette kan vera ein bokstav, eit tal eller eit spesialteikn.

Vel

Set inn eit spesialteikn som fotnote eller sluttnotemerke.

tip

For å endra formatet til eit fot- eller sluttnoteanker eller ein tekst, merk teksten og vel deretter Format → Teikn. Du kan også trykkja på for å opna vindauget Stilhandsamar og der endra stilen for fotnotar og sluttnotar.


Type

Vel typen note du vil setja inn, altså fotnote eller sluttnote. Ein fotnote vert sett inn nedst på den gjeldande sida, medan ein sluttnote vert sett inn nedst på den siste sida i dokumentet.

Fotnote

Gjer ein sluttnote om til ein fotnote.

Sluttnote

Gjer ein fotnote om til ein sluttnote.

Pil venstre

Gå til førre fotnote- eller sluttnotemerke i dokumentet.

Ikon Førre fotnote

Førre fotnote

Pil høgre

Gå til neste fotnote- eller sluttnotemerke i dokumentet.

Ikon Neste fotnote

Neste fotnote

Støtt oss!