Rediger litteraturtilvising

Rediger den merka litteraturtilvisinga.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Litteraturtilvising


Stikkord

Kort namn

Viser det korte namnet for litteraturtilvisinga.

Forfattar, Tittel

Viser forfattar- og tittelinformasjon frå litteraturtilvisinga.

Bruk

Lagrar endringane du har gjort og lukker dialogvindauget Rediger litteraturtilvising.

Lukk

Lukker dialogvindauget.

Ny

Opnar dialogvindauget Skriv inn litteraturtilvising slik at du kan leggja inn ei ny oppføring.

Rediger

Opnar dialogvindauget Skriv inn litteraturtilvising slik at du kan redigera den aktuelle oppføringa.

Støtt oss!