Endra namn på autotekst

Let deg endra namnet på ei oppføring for autotekst.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Autotekst → Autotekst → Endra namn


Namn

Viser namnet på det valde autotekstelementet.

Ny

Skriv inn det nye namnet på det valde autotekstelementet.

Snarveg

Tilordnar ein snøggtast til den valde autoteksten.

Støtt oss!