Navigator

Visar eller g√łymer vindauget for dokumentstruktur slik at du raskt kan g√• til ulike delar av dokumentet.

Bruk dokumentstrukturen for å setja inn element frå det gjeldande dokumentet eller andre opne dokument og for å handsama hovuddokumenta.

For √• redigera eit element i dokumentstrukturen, h√łgreklikk p√• elementet og vel ein kommando fr√• sprettoppmenyen.

Du kan festa dokumentstrukturen til kanten av arbeidsområdet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis ‚Üí Dokumentstruktur.

Trykk F5

P√• verkt√łylinja Standard eller Sidepanelet, klikk p√•

Ikon Dokumentstruktur av/på

Vis/g√łym dokumentstruktur


Dra tittellinja for å flytta vindauget for dokumentstrukturen.

For √• festa vindauget for dokumentstrukturen, dra tittellinja til h√łgre eller venstre kant eller botnen i arbeidsomr√•det. for √• losna vindauget for dokumentstrukturen, hald nede tasten og dobbeltklikk p√• eit gr√•tt omr√•de i vindauget.

Trykk på utvidingsikonet (+) ved sida av ein kategori i vindauget for dokumentstrukturen for å visa elementa i kategorien. Trykk på ein utvida kategori for å falda han saman.

For å visa kor mange element det er i ein kategori, hald musepeikaren over kategorien i vindauget for dokumentstrukturen.

For å gå til eit element i dokumentet, dobbeltklikk på elementet i vindauget for dokumentstrukturen.

Du kan g√• til f√łrre eller neste element i eit dokument ved √• bruka Naviger ved hjelp av for √• velja elementkategori og deretter trykkja p√• pil opp eller pil ned.

Dokumentstrukturen viser samsvaret mellom det gjeldande elementet for plassering av dokumentmark√łren og visinga av dokumentstrukturen i h√łve til ulike kategoriar: overskrifter, tabellar, hyperlenkjer og meir. Elementet vert vist utheva i dokumentstrukturen. Viss elementet er plassert i eit g√łymd lag, vert dei laga over det automatisk utvida og vert verande utvida.

Dokumentelementa vert utheva ved √• byta om fargane p√• den viste sida n√•r du held mark√łren over namna i vindauget for dokumentstrukturen. Dette gjer det enklare √• sj√• kva element som er utheva i vindauget for dokumentstrukturen.

Naviger ved hjelp av

Bruk utvalsboksen for √• velja kva elementtype som du vil g√• til ved √• bruka knappane for f√łrre og neste.

F√łrre

Hopper til forrige element i dokumentet. For √• spesifisere typen element du vil hoppe til, klikk i lista Naviger ved hjelp av og klikk deretter p√• ein elementkategori ‚Äď for eksempel ¬ęBilete¬Ľ.

Ikon F√łrre objekt

F√łrre element

Neste

Hoppar til f√łrre element i dokumentet. For √• spesifisera kva type element du vil hoppa til, klikk i lista Naviger ved hjelp av og klikk deretter p√• ein elementkategori ‚Äď for eksempel ¬ęBilete¬Ľ.

Ikon Neste objekt

Neste element

Sidetal

Skriv inn sidenummeret du vil gå til og trykk Enter..

Innhald i navigeringsvisinga

Byt mellom vising av alle kategoriar i dokumentstrukturvindauget og berre den valde kategorien.

Ikon Bytt vising av innhaldsnavigering

Byt innhald i navigeringsvisinga

Sprettoppmenyane viser ei samling av kommandoar funne i denne hjelpesida. Kva kommandoar som vert viste i menyen er avhengig av kva kategori eller element som er vald.

note

Ein g√łymd bolk i eit dokument vert vist med gr√• farge i Dokumentstruktur og viser teksten ¬ęG√łymd¬Ľ, n√•r du l√®t musepeikaren kvila over han. Det same gjeld for innhaldet i topp- og botntekstar i sidestilar som ikkje er brukte i eit dokument, g√łymt innhald i tabellar, tekstrammer, bilete, OLE-objekt og register.


Slå hovudutforminga av/på

Byter mellom hovudvising og normal vising dersom eit hovuddokument er ope.

Ikon Slå vising av hovudsida av eller på

Slå hovudutforminga av/på

Topptekst

Flyttar skrivemerket til toppteksten eller frå toppteksten til tekstområdet i dokumentet.

Ikon Overskrift

Topptekst

Botntekst

Flyttar skrivemerket til botnteksten eller frå botnteksten til tekstområdet i dokumentet.

Ikon Botntekst

Botntekst

Anker <-> Tekst

Vekslar mellom fotnoteteksten og fotnoteankeret.

Ikon Anker <-> Tekst

Anker <-> Tekst

Vel påminning

Trykk her for √• setja inn ei p√•minning ved peikaren. Det er r√•d √• setja inn opp til fem slike p√•minningar. Du kan g√• til ei p√•minning ved √• trykkja knappen Dokumentstruktur for √• opna vindauget ¬ęDokumentstruktur¬Ľ. Her trykkjer du p√• knappen ¬ęP√•minning¬Ľ og deretter ¬ęF√łrre¬Ľ eller ¬ęNeste¬Ľ.

Ikon Set påminning

Vel påminning

note

P√•minningar vert gjennomg√•tt i den rekkjef√łlgja dei er laga. Dei vert ikkje lagra n√•r dokumentet vert lukka.


Vis opp til dokumentstrukturnivået

Klikk p√• ikonet √łvst i dokumentstruktur eller h√łgreklikk p√• ei overskrift i dokumentstruktur-vindauget og vel deretter kor mange niv√• av overskrifter som skal visast i overskrift-delen av dokumentstruktur-vindauget.

Vel for eksempel 1 for berre å visa overskrifter med disposisjonsnivå 1. Vel 3 for å visa overskrifter opp til disposisjonsnivå 3; vel 10 for å visa alle overskrifter.

Ikon Vis opp til disposisjonsnivå

Vis opp til disposisjonsnivå

Listeboks

Viser eller g√łymer Dokumentstruktur-lista.

Ikon Listeboks på/av

Vis/g√łym liste

Flytt dokumentstrukturnivået opp eitt nivå

Hevar disposisjonsnivået på den valde overskrifta, og dei overskriftene som er under denne, med ein. For å berre heva disposisjonsnivået for den merkte overskrifta, hald nede -tasten.

Ikon Flytt opp disposisjonsnivå

Flytt disposisjonsnivået opp

Flytt dokumentstrukturnivået ned eitt nivå

Senkar disposisjonsnivået på den valde overskrifta, og dei overskriftene som er under denne, med ein. For å berre senka disposisjonsnivået for den merkte overskrifta, hald nede -tasten.

Ikon Flytt ned disposisjonsnivå

Flytt disposisjonsnivået ned

Flytt overskrifta opp

Flyttar den valde overskrifta, og teksten under denne, opp ei overskriftsplassering i disposisjonsniv√•et og i dokumentet. For √• berre flytta den merkte overskrifta, og ikkje teksten som h√łyrer til overskrifta, hald nede -tasten og trykk p√• dette ikonet.

Ikon Flytt overskrift opp

Flytt overskrifta opp

Flytt overskrifta ned

Flyttar den valde overskrifta, og teksten under denne, ned ei overskriftsplassering i disposisjonsniv√•et og i dokumentet. For √• berre flytta den merkte overskrifta, og ikkje teksten som h√łyrer til overskrifta, hald nede -tasten og trykk p√• dette ikonet.

Ikon Flytt overskrifta ned

Flytt overskrifta ned

tip

Du kan endra rekkjef√łlgja p√• overskrifter og tilh√łyrande avsnitt ved √• velja kategorien ¬ęOverskrifter¬Ľ og s√• trykkja Innhaldsvising. N√• kan du bruka dra og slepp til √• omorganisera innhaldet.


Dramodus

Vel alternativ for innsetjing av element ved å dra og sleppa frå dokumentstrukturen til eit dokument. Trykk på denne knappen og vel eit alternativ, for eksempel innsetjing som hyperlenkje.

Ikon Dramodus

Dra-modus

Set inn som hyperlenkje

Lagar ei hyperlenkje når du dreg og slepp eit elementi nn i dette dokumentet. Trykk på hyperlenkja for å gå til elementet som hyperlenkja viser til.

Set inn som lenkje

Set inn element som ei lenkje der du slepp det i dokumentet. Tekst vert sett inn som skriveverna bolkar. Innhaldet til lenkja vert automatisk oppdatert n√•r kjelda vert endra. Trykk Verkt√ły ‚Üí Oppdater ‚Üí Lenkjer for √• oppdatera lenkjene i eit dokument manuelt. Det er ikkje mogleg √• oppretta lenkjer til grafikk, OLE-objekt, referansar eller register.

Set inn som kopi

Set inn ein kopi av valde element der du slepp det i dokumentet. Det er ikkje mogleg å laga kopiar av grafikk, OLE-objekt, referansar eller register på denne måten.

Opna dokumenta

Viser alle opne tekstdokument. Vel eit dokument i lista for √• visa innhaldet i dokumentstrukturen. Dokumentet som vert vist i dokumentstrukturen er markert med ordet ¬ęaktiv¬Ľ etter namnet i lista.

Sporing av disposisjon

Set navigatortilstabdeb til disposisjonssporing. Dette gjeld berre for disposisjonselement under Overskrifter i navigatorramma for √• visa innhaldet. Du kan sj√•, sl√• p√• eller endra modus ved √• h√łgreklikka p√• Overskrifter eller p√• eit element under overskrifter og velja Disposisjonssporing. Den valde modus vert brukt p√• heile dokumentet.

I modus Standard og Fokus vil navigatoren automatisk velja den n√¶raste overskrifta framf√łre mark√łren.

I Standar-modus vert visinga av disposisjonsoppf√łringane aldr endra, det vert berre vald ei disposisjonsoppf√łring.

I Fokus-modus viser navigatoren berre overskriftene p√• det valde disposisjonsniv√•et i h√łve til det neste, h√łgare disposisjonsniv√•et. Viss for eksempel ei overskrift p√• niv√• 2 er vald, vert alle niv√• 2 under den same niv√• 1 overskrifta viste, medan overskrifter p√• niv√• 3 - 10 (under den same niv√• 1 overskrifta) er falda saman, alts√• ikkje viste. Ogs√• andre overskrifter som ikkje er under niv√• 1, vert falda samane.

Vel Av for å slå av disposisjonssporinga.

Kopier

Kopierer overskrifta og innhaldet som f√łljer overskrifta til neste overskrift med same disposisjonsniv√•. Dette innhaldet inkluderer avsnitt med disposisjonsniv√• ¬ęIngen¬Ľ og overskrifter med disposisjonsniv√• som er h√łgare enn den kopierte overskrifta. Du kan lima inn innhaldet ein annan stad i dokumentet.

Slett overskrift

Slettar overskrifta og innhaldet som f√łljer overskrifta til neste overskrift med same disposisjonsniv√•. Dette innhaldet inkluderer avsnitt med disposisjonsniv√• ¬ęIngen¬Ľ og overskrifter med disposisjonsniv√• som er h√łgare enn den sletta overskrifta.

Merk

Merk overskrifta og innhaldet som f√łljer overskrifta til neste overskrift med same disposisjonsniv√•. Dette innhaldet inkluderer avsnitt med disposisjonsniv√• ¬ęIngen¬Ľ og overskrifter med disposisjonsniv√• som er h√łgare enn den merkte overskrifta.

Vis

Merk dokumentet som du vil visa.

Rediger

Rediger eigenskapane for det valde objektet.

Gje nytt namn

Gjev nytt namn til det merkte objektet. Når objektet vert oppretta, tilordnar LibreOffice eit unikt namn til objektet i dokumentet.

Slett tabell

Slettar den merkte tabellen.

Sporing av tabell

Merk av for denne for å ta med tabellar ved sporing av endringar.

Slett ramme

Slettar ramma med innhaldet.

Sporing av ramme

Merk av for denne for å ta med rammer ved sporing av endringar.

Bolksporing

Merk av for denne for å ta med bolkar ved sporing av endringar.

Slett bilete

Slett biletet.

Sporing av bilete

Merk av for denne for å ta med bilete ved sporing av endringar.

Slett OLE-objekt

Slett OLE-objektet.

Sporing av OLE-objekt

Merk av for denne for å ta med OLE-objekt ved sporing av endringar.

Slett bokmerke

Slettar bokmerket.

Sporing av bokmerke

Merk av for denne for å ta med bokmerke ved sporing av endringar.

Slett hyperlenkje

Slettar hyperlenkja.

Sporing av hyperlenkje

Merk av for denne for å ta med hyperlenkjer ved sporing av endringar.

Slett referanse

Slett referansen.

Sporing av referansar

Merk av for denne for å ta med referansar ved sporing av endringar.

Oppdater

Oppdater indeksen.

Fjern

Fjernar indeksen. Innhaldet i indeksen vert ikkje fjerna, men vert ikkje handsama som indeks.

Skriveverna

Merk av i denne boksen for å hindra manuell redigering av indeksinnhaldet.

Slett indeks

Slettar indeksen.

Sporing av indeks

Merk av for denne for å ta med indeksar ved sporing av endringar.

Slett merknad

Slettar merknaden.

Spor merknadar

Merk av for denne for å ta med merknadar ved sporing av endringar.

Slett teikneobjekt

Slettar teikneobjektet.

Sporing av teikneobjekt

Merk av for denne for å ta med teikneobjekt ved sporing av endringar.

Slett felt

Slett feltet.

Sporing av felt

Merk av for denne for å ta med felt ved sporing av endringar.

Slett fotnotar

Slett fotnoten.

Sporing av fotnotar

Merk av for denne for å ta med fotnotar ved sporing av endringar.

Slett sluttnotar

Slett sluttnoten.

Sporing av sluttnotar

Merk av for denne for å ta med sluttnotar ved sporing av endringar.

Sorter alfabetisk

Utvid eller fald saman alle kategoriane

Viser eller g√łymer visinga av objekt under den valde kategorien. Namn p√• dokumentobjekt vert viste under kategorioppf√łringen. Klikk p√• ei oppf√łring for √• g√• til objektet i dokumentet.

Gå til

Går til det valde objektet i dokumentet.

St√łtt oss!