Dokumentstruktur

Viser eller g√łymer dokumentstrukturen, der du kan hoppa raskt til ulike delar av dokumentet. Du kan √≤g bruka dokumentstrukturen til √• setja inn element fr√• andre opne dokument eller til √• handtera hovuddokument. Dersom du vil redigera eit element i dokumentstrukturen, h√łgreklikkar du og vel ein funksjon fr√• sprettoppmenyen. Dersom du vil, kan du setja fast dokumentstrukturvindauget i kanten p√• arbeidsomr√•det.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis ‚Üí Dokumentstruktur.

P√• verkt√łylinja Standard, trykk

Ikon

Vis/g√łym dokumentstruktur


Du kan opna dokumentstrukturen ved √• velja Vis ‚Üí Dokumentstruktur. Du kan flytta dokumentstrukturvindauget ved √• trykkja p√• tittellinja og dra vindauget dit du vil ha det. Du kan ogs√• festa vindauget ved √• trykkja p√• tittellinja og dra vindauget til venstre eller h√łgre kant av arbeidsomr√•det. Viss du vil l√łysa vindauget igjen, hald nede Ctrl og dobbeltklikk p√• eit tomt omr√•de i dokumentstrukturen.

Trykk på plussteiknet (+) ved sida av ein kategori i dokumentstrukturen for å visa elementa i kategorien. For å sjå talet på punkt i ein kategori, kan du la musepeikaren kvile over kategorien i dokumentstrukturen. For å gå til eit element i dokumentet, kan du dobbeltklikka på elementet i dokumentstrukturen.

Du kan g√• til neste eller f√łrre element i dokumentet ved √• trykkja p√• ikonet Navigering, slik at verkt√łylinja Navigering opnar seg. Vel den kategorien du √łnskjer, og bruk deretter pil opp og ned.

note

Ein g√łymd bolk i eit dokument vert vist med gr√• farge i Dokumentstruktur og viser teksten ¬ęG√łymd¬Ľ, n√•r du l√®t musepeikaren kvila over han. Det same gjeld for innhaldet i topp- og botntekstar i sidestilar som ikkje er brukte i eit dokument, g√łymt innhald i tabellar, tekstrammer, bilete, OLE-objekt og register.


Slå hovudutforminga av/på

Byter mellom hovudvising og normal vising dersom eit hovuddokument er ope.

Ikon

Slå hovudutforminga av/på

Navigering

Opnar verkt√łylinja Navigering, der du raskt kan g√• til neste eller f√łrre element i kategorien du har valt. Vel kategorien og trykk p√• pilene for f√łrre eller neste element.

For √• halda fram s√łket, trykkjer du p√• ikonet Gjenta s√łk p√• den flytande verkt√łylinja Navigering.

Ikon

Navigering

F√łrre

G√•r til det f√łrre elementet i dokumentet. Du kan spesifisera kva elemettype det skal hoppast til ved √• klikka p√• knappen Navigering og velja kategori, for eksempel ¬ęBilete¬Ľ.

Ikon

F√łrre objekt

Neste

G√•r til det neste elementet i dokumentet. Du kan spesifisera kva elemettype det skal hoppast til ved √• klikka p√• knappen Navigering og velja kategori, for eksempel ¬ęBilete¬Ľ.

Ikon

Neste objekt

Sidetal

Skriv inn sidenummeret du vil gå til og trykk Enter..

Tipsikon

Du kan raskt flytta peikaren til ei anna side medan du er i eit dokument ved å trykkja Skift+ + F5, skriva inn sidetalet som du vil hoppa til og venta ein augneblink.


Listeboks

Viser eller g√łymer Dokumentstruktur-lista.

Ikon

Vis/g√łym liste

Innhaldsvising

Byt mellom vising av alle kategoriar i dokumentstrukturvindauget og berre den valde kategorien.

Ikon

Byt innhaldsvising

tip

Du kan endra rekkjef√łlgja p√• overskrifter og tilh√łyrande avsnitt ved √• velja kategorien ¬ęOverskrifter¬Ľ og s√• trykkja Innhaldsvising. N√• kan du bruka dra og slepp til √• omorganisera innhaldet.


Vel påminning

Trykk her for √• setja inn ei p√•minning ved peikaren. Det er r√•d √• setja inn opp til fem slike p√•minningar. Du kan g√• til ei p√•minning ved √• trykkja knappen Dokumentstruktur for √• opna vindauget ¬ęDokumentstruktur¬Ľ. Her trykkjer du p√• knappen ¬ęP√•minning¬Ľ og deretter ¬ęF√łrre¬Ľ eller ¬ęNeste¬Ľ.

Ikon

Vel påminning

note

P√•minningar vert gjennomg√•tt i den rekkjef√łlgja dei er laga. Dei vert ikkje lagra n√•r dokumentet vert lukka.


Topptekst

Flyttar skrivemerket til toppteksten eller frå toppteksten til tekstområdet i dokumentet.

Ikon

Topptekst

Botntekst

Flyttar skrivemerket til botnteksten eller frå botnteksten til tekstområdet i dokumentet.

Ikon

Botntekst

Anker <-> Tekst

Vekslar mellom fotnoteteksten og fotnoteankeret.

Ikon

Anker <-> Tekst

Dra-modus

Vel alternativ for innsetjing av element ved å dra og sleppa frå dokumentstrukturen til eit dokument. Trykk på denne knappen og vel eit alternativ, for eksempel innsetjing som hyperlenkje.

Ikon

Dra-modus

Set inn som hyperlenkje

Lagar ei hyperlenkje når du dreg og slepp eit elementi nn i dette dokumentet. Trykk på hyperlenkja for å gå til elementet som hyperlenkja viser til.

Set inn som lenkje

Set inn element som ei lenkje der du slepp det i dokumentet. Tekst vert sett inn som skriveverna bolkar. Innhaldet til lenkja vert automatisk oppdatert n√•r kjelda vert endra. Trykk Verkt√ły ‚Üí Oppdater ‚Üí Lenkjer for √• oppdatera lenkjene i eit dokument manuelt. Det er ikkje mogleg √• oppretta lenkjer til grafikk, OLE-objekt, referansar eller register.

Set inn som kopi

Set inn ein kopi av valde element der du slepp det i dokumentet. Det er ikkje mogleg å lage kopiar av grafikk, OLE-objekt, referansar eller register på denne måten.

Disposisjonsnivå

Trykk her for √• velja talet p√• disposisjonsniv√• med overskrifter som skal visast i dokumentstrukturvindauget. Du finn √≤g denne kommandoen n√•r du h√łgreklikkar p√• ei overskrift i dokumentstrukturen.

1-10

Trykk på 1 om du berre vil sjå overskriftene på toppnivå i dokumentstrukturvindauget. Trykk på 10 om du vil sjå alle overskriftene.

Ikon

Disposisjonsnivå

Kapittel opp

Flyttar den markerte overskrifta og teksten nedanfor denne eitt niv√• opp i dokumentstrukturen og i dokumentet. Held du nede Ctrl-tasten n√•r du trykker p√• denne knappen, vert berre overskrifta flytt (utan den tilh√łyrande teksten).

Ikon

Kapittel opp

Kapittel ned

Flyttar den markerte overskrifta og teksten under eitt niv√• ned i dokumentstrukturen og i dokumentet. Hald nede Ctrl medan du trykkjer for berre √• flytta den markerte overskrifta (utan tilh√łyrande tekst).

Ikon

Kapittel ned

Flytt nivå opp

Flytt den merkte overskrifta og teksten under eitt nivå opp i dokumentstrukturen og i dokumentet. Hald nede Ctrl medan du trykkjer for berre å flytta den markerte overskrifta eitt nivå opp.

Ikon

Flytt eitt nivå opp

Flytt eitt nivå ned

Flytt den merkte overskrifta og teksten under eitt steg ned i disposisjonsniv√•et. Hald nede Ctrl medan du trykkjer p√• denne knappen for berre √• flytta overskrifta (utan tilh√łyrande tekst) eitt niv√• ned.

Ikon

Flytt eitt nivå ned

Opna dokument

Viser alle opne tekstdokument. Vel eit dokument i lista for √• visa innhaldet i dokumentstrukturen. Dokumentet som vert vist i dokumentstrukturen er markert med ordet ¬ęaktiv¬Ľ etter namnet i lista.

Du kan ogs√• h√łgreklikka eit element i dokumentstrukturen, velja Vis og s√• klikka det dokumentet du vil sj√• p√•.

St√łtt oss!