Autosamandrag til presentasjon

Opnar dokumentet som ein LibreOffice Impress-presentasjon. Dokumentet må innehalda minst éin førehandsvald overskriftsstil.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Send → Autosamandrag til presentasjon


Inkluderte disposisjonsnivå

Skriv inn kor mange disposisjonsnivå som skal takast med i den nye presentasjonen. Dersom du for eksempel vel eitt nivå, vert berre avsnitta som følgjer stilen «Overskrift 1» tekne med.

Underpunkt per nivå

Oppgje kor mange avsnitt du vil ha med under kvart disposisjonsnivå (overskrift).

Støtt oss!