Lag autosamandrag

Kopierer overskrifter og eit tal pÄ avsnitt som kjem etter i dokumentet til eit nytt autosamandrag-dokument. Eit autosamandrag er nyttig for Ä fÄ oversikt over store dokument. Du kan velja kor mange strukturnivÄ og avsnitt som skal takast med. Ingen nivÄ og avsnitt under grensa vert viste.

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Vel Fil → Send → Lag autosamandrag


Inkluderte disposisjonsnivÄ

Skriv inn kor mange disposisjonsnivÄ som skal kopierast inn i det nye dokumentet. Dersom du for eksempel vel fire nivÄ, kjem dei avsnitta som er formaterte som «Overskrift 1» til «Overskrift 4» med, saman med det talet pÄ underavsnitt som er vald i Underpunkt per nivÄ.

Underpunkt per nivÄ

Oppgje det hÞgste talet pÄ etterfÞlgjande avsnitt som skal kunna takast med etter kvar overskrift i autosamandraget. Alle avsnitta opp til grensa som er vald vert tekne med. Deretter kjem den neste overskrifta.

StĂžtt oss!