Brevfletting

Opnar dialogvindauget for Brevfletting, der du kan skriva ut og lagra fletta brev.

For å bruka denne funksjonen …

Set inn minst eitt adressedatabasefelt i eit tekstdokument, og skriv deretter ut dokumentet. Svar «Ja» på spørsmålet om du vil skriva ut eit flettebrev.


Når du skriv ut erstattar databaseinformasjonen dei tilsvarande databasefelta (plasshaldarane). Du finn meir informasjon om korleis du set inn databasefelt i fana Database under Set inn → Felt → Fleire felt .

Datapostar

Avgjer talet på datapostar som skal skrivast ut. Det vert skrive ut eitt brev for kvar post.

Alle

Prosesserer alle postane frå databasen.

Utvalde postar

Handsamar berre dei valde postane frå databasen. Dette er berre mogleg om du alt har merkt dei nødvendige postane i databasen.

Frå:

Bestemmer nummeret til den første posten som skal skrivast ut.

Til:

Oppgjev nummeret på den siste posten som skal skrivast ut.

Utdata

Avgjer om dei fletta breva skal sendast til ein skrivar eller lagrast i ei fil.

Skrivar

Skriv ut dei fletta breva.

Fil

Lagrar dei fletta breva i filer.

Lagra som eit enkelt dokument

Trykk for å laga eitt enkelt, stort dokument som inneheld alle datapostar.

Lagra som individuelle dokument

Lagar eitt enkelt dokument for kvar datapost.

Lag filnamn frå database

Lag kvart filnamn ut frå data i ein database.

Felt

Brukar innhaldet i det valde databasefeltet som filnamn for det fletta brevet.

Sti

Oppgje stien der dei fletta breva skal lagrast.

Opnar dialogvindauget Vel sti

Filformat

Vel filformatet som dokumentet skal lagrast i.

Vegvisar for brevfletting

Opnar vegvisaren for brevfletting, der du kan laga fletta skjemabrev eller senda e-post til mange mottakarar.

Støtt oss!