«Verktøy»-menyen

Vel Verktøy → Språk → Orddeling

Vel Verktøy → Ordteljing

Vel Verktøy → Kapittelnummerering

Vel fana Verktøy → Kapittelnummerering → Nummerering

Vel Verktøy → Linjenummerering (gjeld ikkje i HTML-dokument)

Vel Verktøy → Fotnotar og sluttnotar

Vel fana Verktøy → Fotnotar og sluttnotar → Fotnotar

Vel fana Verktøy → Fotnotar og sluttnotar → Sluttnotar

Vel Tabell → Gjer om → Tekst til tabell

Vel Verktøy → Sorter

Vel Verktøy → Rekn ut

+ plussteiknet

Vel Verktøy → Oppdater

Vel Verktøy → Oppdater → Sideformatering

Vel Verktøy → Oppdater → Gjeldande register

Vel Verktøy → Oppdater → Register og innhaldslister

Vel Verktøy → Oppdater → Oppdater alt

Vel Verktøy → Oppdater → Felt

F9

Vel Verktøy → Oppdater → Lenkjer

Vel Verktøy → Oppdater → Diagram

Vel Verktøy → Vern dokument → Vern felt .

Vel Verktøy → Vern dokument → Vern bokmerke .

Vel Verktøy → Vegvisar for brevfletting

Trykk på ikonet BrevflettingBrevflettingslinja:

Trykk på ikonet BrevflettingTabelldata-linja:

Ikon

Brevfletting

Støtt oss!