«Format»-menyen

Vel Format → Avsnitt → Innfeld forbokstav.

Vel Vis - Stilar, opna sprettoppmenyen og vel fana Rediger → Innfelt forbokstav.

Vel fana Format → Avsnitt → Tekstflyt.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Endra/ny → Tekstflyt.

Vel Rediger → Søk og byt ut → Fleire val → Format → Tekstflyt.

Høgreklikk på eit avsnitt med stilen Brødtekst. Vel fana Avsnitt → Rediger stil → Vilkår.

Vel Vis → Stilar (). Høgreklikk på ein avsnitssstil. Vel fana Ny(tt) → Vilkår.

Vel Stilar → Last inn stilar frå mal

Gjer eit langt klikk på ikonet Stilhandlingar oppe til høgre i stilvindauget. Vel Last inn stilar frå mal på undermenyen.

Ulike måtar for å opna >Stilar-vindauget:

Vel Format → Sidestil.

Vel Vis → Stilar () –vel sidestilar – opna sprettoppmenyen (høgreklikk) for den valde stilen – Ny/Endra.

Vel fana Format → Avsnitt → Disposisjon og nummerering.

Høgreklikk i eit avsnitt og vel fana Avsnitt → Avsnitt → Disposisjon og nummerering

Høgreklikk i eit avsnitt og vel fana Avsnitt → Rediger stil → Disposisjon og nummerering

Vel fana Stilar → Rediger stil → Disposisjon og nummerering (Avsnittsstilar).

Vel fana Vis → Stilar og opna sprettoppmenyen Disposisjon og nummerering (avsnittsstilar).

Vel knappen Format → Bolkar → Innstillingar.

Vel fana Format → Sidestil → Spalter

Vel Vis → StilarSidestilar – opna sprettoppmenyen for den valde sidestilen – fana Endra/Ny – Kolonnar.

Vel fana Set inn → Ramme → Ramme → Spalter.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Kolonnar.

Vel fana Set inn → Bolk → Kolonnar.

Vel knappen Format → Bolkar – Innstillingar – og fana Kolonnar.

Vel fana Format → Sidestil → Fotnote

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel fana Ny/Rediger → Fotnote.

Vel Set inn → Bolk → Fotnotar/Sluttnotar.

Vel Format → Bolkar → Innstillingar og deretter fana Fot- og sluttnotar.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Ny/Rediger (for avsnittsstilar).

  1. Vel Vis → Stilar eller Stilar → Handsam stilar () for å opna stilpanelet.

  2. Trykk på ikonet for teiknstilar øvst i panelet og vel så ein teiknstil.

  3. Høgreklikk for å opna sprettoppmenyen og vel Endra/ny.

Ikon Teiknstil

Ikonet teiknstil

Vel Vis→ Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Ny/Rediger (for rammestilar).

Vel Vis → Stilar () – opna sprettoppmenyen (høgreklikk) Ny/Endra (for listestilar).

Vel Verktøy → Autoretting → Ved skriving.

Vel Verktøy → Autoretting.

Vel Verktøy → Autoretting → Bruk.

Vel Verktøy → Autoretting → Bruk og rediger endringar.

Vel Tabell → Autoformater stilar (når skrivemerket er i ein tabell).

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Område.

Når du er på verktøylinja Bilete og bilete er valt, trykk på

Ikon Eigenskapar

Bileteigenskapar

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Plassering og storleik.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Plassering og storleik.

Vel fana Vis → Stilar → Rammestilar – opna sprettoppmenyen Endra/Ny – Type.

Vel fana Set inn → Ramme → Ramme → Plassering og storleik.

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Linjebryting.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Linjebryting.

Vel Set inn → Ramme → Ramme → Linjebryting.

Vel fana Format → Tekstbryting → Rediger → Tekstbryting.

Vel Format → Tekstbryting → Rediger omriss.

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Hyperlenkje.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Hyperlenkje.

Vel Set inn → Ramme → Ramme → Hyperlenkje.

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Val.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Val.

Vel fana Vis → Stilar – opna sprettoppmenyen for vald RammestilEndra/Ny - Val.

Vel Set inn → Ramme → Ramme → Val.

Høgreklikk på det valde objektet, vel fana Eigenskapar → Val.

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Bilete.

Vel Set inn/Format → Bilete → Eigenskapar → Makro.

Vel Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Makro.

Vel Verktøy → Autotekst → Autotekst (knapp) → Makro.

Vel Rediger → Biletkart og opna sprettoppmenyen Makro.

Vel Format → Teikn → Hyperlenkje og fana Hendingar.

Vel Tabell → Tabelleigenskapar.

Klikk på Tabell-linja (med markøren i tabellen).

Ikon Tabelleigenskapar

Tabelleigenskapar

Vel Tabell → Del tabell.

Vel Tabell → Slå saman tabellar.

Vel fana Tabell → Eigenskapar→ Tabell.

Vel fana Tabell → Eigenskapar→ Kolonnar.

Vel fana Tabell → Eigenskapar → Tekstflyt.

Høgreklikk i ein tabell og vel Celle.

Vel Tabell → Slå saman celler.

Tabellinja trykkjer du på

Ikon Slå saman celler

Slå saman celler

Vel Tabell → Del celler.

Tabellinja trykkjer du på

Ikon Splitt samanslegne celler

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Celle → Vern.

I sprettoppmenyen for ei celle, vel Celle → Opphev vern.

Opna sprettoppmenyen for tabellar i dokumentstrukturen

Når du er i sprettoppmenyen for ei celle, vel Rad

Når du er i sprettoppmenyen for ei celle, vel Rad → Høgd.

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Beste radhøgd.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon Beste radhøgd

Beste radhøgd

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Fordel rader jamt.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon Fordel rader jamnt

Fordel radene jamt

Vel Tabell → Vel → Rader.

Vel Tabell → Slett → Rader.

Når du er på verktøylinja Tabell, vel

Ikon Slett rad

Slett rader

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Kolonne.

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Kolonne → Breidd.

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Beste kolonnebreidd.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon Beste kolonnebreidd

Beste kolonnebreidd

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Fordel kolonnane jamt.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon Fordel kolonnar likt

Fordel kolonnane jamt

Vel Tabell → Vel → Kolonnar

Vel Tabell → Set inn → Kolonnar.

Vel Tabell → Set inn → Rader.

Når du er på verktøylinja Tabell, trykk på

Ikon Set inn kolonne

Set inn kolonnar

Ikon Set inn rad

Set inn rader

Vel Tabell → Slett → Kolonnar.

Når du er på verktøylinja Tabell, vel

Ikon Slett kolonne

Slett kolonnar

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar.

Ikon Objekteigenskapar

Objekteigenskapar

Ikon Rammeeigenskapar

Rammeeigenskapar

Menyen Format → Sidestil i fana Tekstrutenett dersom asiatisk språkstøtte er slått på

Støtt oss!