«Format»-menyen

Vel Format → Avsnitt → Innfeld forbokstav.

Vel Vis - Stilar, opna sprettoppmenyen og vel fana Rediger → Innfelt forbokstav.

Vel fana Format → Avsnitt → Tekstflyt.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Endra/ny → Tekstflyt.

Vel Rediger → Søk og byt ut → Fleire val → Format → Tekstflyt.

Høgreklikk i eit avsnitt med stilen Brødtekst. Vel fana Rediger avsnittsstil → Vilkår.

Vel Vis → Stilar F11. Høgreklikk på ein avsnittsstil og vel fana Ny(tt) → Vilkår.

Vel Stilar → Last inn stilar.

I vindauget for Stilar, klikkar du på ikonet Stilhandlingar oppe til høgre i Stil-vindauget og hald museknappen nede. Vel Last inn stilar frå undermenyen.

Ulike måtar for å opna >Stilar-vindauget:

Vel Format → Sidestil.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Endra/ny (for sidestilar).

Vel fana Format → Avsnitt → Disposisjon og nummerering.

Vel fana Stilar → Rediger stil → Disposisjon og nummerering (avsnittstil).

Vel fana Vis → Stilar og opna fana Disposisjon og nummerering (avsnittstil).

Vel knappen Format → Bolkar → Innstillingar.

Vel fana Format → Sidestil → Spalter

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Kolonnar.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel fana Ny(tt)/Endra → Spalter.

Vel fana Set inn → Ramme → Ramme → Spalter.

Vel fana Set inn/Format → Bolk → Spalter.

Vel fana Format → Sidestil → Fotnote

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel fana Ny/Rediger → Fotnote.

Vel Set inn → Bolk → Fotnotar/Sluttnotar.

Vel Format → Bolkar → Innstillingar og deretter fana Fot- og sluttnotar.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Ny/Rediger (for avsnittsstilar).

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Ny/Rediger (for teiknstilar).

Vel Vis→ Stilar, opna sprettoppmenyen og vel Ny/Rediger (for rammestilar).

Vel Vis → Stilar (F11) og opna menyen Endra/Ny(tt) (for listestilar).

Vel Verktøy → Autoretting → Ved skriving.

Vel Verktøy → Autoretting.

Vel Verktøy → Autoretting → Bruk.

Vel Verktøy → Autoretting → Bruk og rediger endringar.

Vel Tabell → Autoformater stilar (når skrivemerket er i ein tabell).

Vel Format → Bilete.

Vel knappen Set inn → Bilete → Frå fil → Eigenskapar.

Når du er på verktøylinja Bilete og bilete er valt, trykk på

Ikon

Bileteigenskapar

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Type.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Type.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel fana Ny/Rediger → Type.

Vel Set inn → Ramme → Ramme → Type.

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Linjebryting.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Linjebryting.

Vel Set inn → Ramme → Ramme → Linjebryting.

Vel fana Format → Tekstbryting → Rediger → Tekstbryting.

Vel Format → Tekstbryting → Rediger omriss.

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Hyperlenkje.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Hyperlenkje.

Vel Set inn → Ramme → Ramme → Hyperlenkje.

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Val.

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Val.

Vel Vis → Stilar, opna sprettoppmenyen og vel fana Rediger/Ny → Innstillingar.

Vel Set inn → Ramme → Ramme → Val.

Vel fana Format → Bilete → Eigenskapar → Bilete.

Vel Set inn/Format → Bilete → Eigenskapar → Makro.

Vel Format → Ramme og objekt → Eigenskapar → Makro.

Vel Verktøy → Autotekst → Autotekst (knapp) → Makro.

Vel Rediger → Biletkart og opna sprettoppmenyen Makro.

Vel Format → Teikn → Hyperlenkje og fana Hendingar.

Vel Tabell → Tabelleigenskapar.

Vel Tabell → Del tabell.

Vel Tabell → Slå saman tabellar.

Vel fana Tabell → Eigenskapar→ Tabell.

Vel fana Tabell → Eigenskapar→ Kolonnar.

Vel fana Tabell → Eigenskapar → Tekstflyt.

Høgreklikk i ein tabell og vel Celle.

Vel Tabell → Slå saman celler.

Tabellinja trykkjer du på

Ikon

Slå saman celler

Vel Tabell → Del celler.

Tabellinja trykkjer du på

Ikon

Del celler

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Celle → Vern.

I sprettoppmenyen for ei celle, vel Celle → Opphev vern.

Opna sprettoppmenyen for tabellar i dokumentstrukturen

Når du er i sprettoppmenyen for ei celle, vel Rad

Når du er i sprettoppmenyen for ei celle, vel Rad → Høgd.

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Beste radhøgd.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon

Beste radhøgd

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Fordel rader jamt.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon

Fordel rader jamt

Vel Tabell → Vel → Rader.

Vel Tabell → Slett → Rader.

Når du er på verktøylinja Tabell, vel

Ikon

Slett rader

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Kolonne.

Når du er på sprettoppmenyen for ei celle, vel Kolonne → Breidd.

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Beste kolonnebreidd.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon

Beste kolonnebreidd

Vel Tabell → Tilpass automatisk → Fordel kolonnane jamt.

Trykk på Beste storleik på verktøylinja Tabell og vel

Ikon

Fordel kolonnane jamt

Vel Tabell → Vel → Kolonnar

Vel Tabell → Set inn → Kolonnar.

Vel Tabell → Set inn → Rader.

Når du er på verktøylinja Tabell, trykk på

Ikon

Set inn kolonnar

Ikon

Set inn rader

Vel Tabell → Slett → Kolonnar.

Når du er på verktøylinja Tabell, vel

Ikon

Slett kolonnar

Vel fana Format → Ramme og objekt → Eigenskapar.

Ikon

Objekteigenskapar

Ikon

Rammeeigenskapar

Menyen Format → Sidestil i fana Tekstrutenett dersom asiatisk språkstøtte er slått på

Støtt oss!