«Set inn»-menyen

Vel Set inn → Fleire slag skift → Manuelt skift

Vel Set inn → Fleire slag skift

Frå menylinja:

Vel Set inn → Felt

Frå sprettoppmenyen:

Opna sprettoppmenyen ‒ vel Rediger felt (insette felt)

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Felt

Vel Referanse → Felt

Vel Felt i fana Referansar i menyen Referansar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn felt

Set inn felt

Frå tastaturet:

+ F2

Vel Set inn → Felt → Dato

Vel Set inn → Felt → Klokkeslett

Vel Set inn → Felt → Sidenummer

Vel Set inn → Felt → Tal på sider

Vel Set inn → Felt → Emne

Vel Set inn → Felt → Tittel

Vel Set inn → Felt → Første forfattar

Vel Set inn → Felt → Fleire felt

+ F2

På verktøylinja Set inn, trykk på

Ikon

Set inn felt

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Dokument

Frå menylinja:

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Kryssreferansar

Vel Set inn → Set inn kryssreferanse.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Kryssreferanse.

Vel Referansar → Kryssreferansar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn kryssreferanse

Set inn kryssreferanse

Frå tastaturet:

+ F2

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Funksjonar

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Dokumentinformasjon

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Variablar

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Database

Frå menylinja:

Vel Set inn → Bolk.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Bolk.

Vel Bolk i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Bolk

Bolk

Vel fana Set inn → Bolk → Innrykk eller vel Format → Bolkar

Vel fana Set inn → Bolk → Innrykk eller vel Format → Bolk knappen Innstillingar → fana Innrykk

Frå menylinja:

Vel Set inn → Fotnote og sluttnote → Fotnote og sluttnote

Frå sprettoppmenyen:

Vel Fotnote/Sluttnote (på innsett fotnote/sluttnote)

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Referanse → Fotnote

Vel Referanse → Sluttnote

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn fotnote direkte

Set inn fotnote direkte

Ikon Set inn sluttnote direkte

Set inn sluttnote direkte

Frå menylinja:

Vel Set inn → Bilettekst.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Set inn bilettekst.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Bilete → Bilettekst.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn bilettekst

Set inn bilettekst

Vel Set inn → Bilettekst → Val

Opna sprettoppmenyen og vel Bilettekst → Val

Frå menylinja:

Vel Set inn → Bokmerke

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Bokmerke

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn bokmerke

Set inn bokmerke

Vel Set inn → Skript (berre i HTML-dokument)

Frå menylinja:

Vel Set inn → Innhaldsliste og register

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Indeksoppføring

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon Set inn indeksoppføring

Set inn indeksoppføring

Frå menylinja:

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi

Frå sprettoppmenyen:

Vel Rediger innhaldslista i registeret.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Referanse → Innhaldsliste.

Vel Innhaldsliste, register eller bibliografi i fana Referanse i menyen Referanse .

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn indeks

Set inn innhaldsliste

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Litteraturtilvising

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Indeksoppføring

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Register eller innhaldsliste → Type

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (avhengig av kva type som er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når tabelliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når alfabetisk register er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når figurtabell er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når tabelliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når sjølvdefinert er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når objektliste er vald)

Vel Set inn → Register/innhaldsliste → Register/innhaldsliste → Type (når du har valt typen «Litteraturliste»)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type og merk av for «Tilleggsstilar» og trykk Tildel stilar

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (avhengig av kva type som er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når innhaldsliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når alfabetisk register er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når figurtabell er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når tabelliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når sjølvdefinert er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når objektliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når litteraturliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Litteraturtilvising og trykk Rediger

Vel fana Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Stilar

Frå menylinja:

Vel Set inn → Konvolutt

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Verktøy → Konvolutt.

Vel Konvolutt i fana Verktøy i menyen Verktøy.

Vel Konvolutt i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn konvolutt

Set inn konvolutt

Vel Set inn → Konvolutt → Konvolutt

Vel Set inn → Konvolutt → Format

Vel Set inn → Konvolutt → Skrivar

Frå menylinja:

Vel Set inn → Ramme → Ramme

Vel Format → Ramme og objekt → Eigenskapar

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn ramme

Set inn ramme

Frå menylinja:

Vel Tabell → Set inn tabell.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Tabell → Fleire val

Vel Heim → Tabell → Fleire val.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn tabell

Set inn tabell

Frå tastaturet:

+ F12

Frå menylinja:

Vel Tabell → Set inn.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Set inn.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Tabell.

Frå verktøylinjer:

Ikon Set inn

Set inn

Frå sidepanelet:

Vel Tabell i panelet Eigenskapar.

Vel Set inn → Vassrett linje

Frå menylinja:

Vel Set inn → Tekst frå fil

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Tekst frå fil i fana Set inn i menyen Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Tekst frå fil

Tekst frå fil

Vel Set inn → Topp- og botntekst → Topptekst

Vel Set inn → Topp- og botntekst → Botntekst

Støtt oss!