«Set inn»-menyen

Vel Set inn → Fleire slag skift → Manuelt skift

Vel Set inn → Fleire slag skift

Vel Set inn → Felt

Opna sprettoppmenyen - cvel Felt (innsette felt)

Vel Set inn → Felt → Dato

Vel Set inn → Felt → Klokkeslett

Vel Set inn → Felt → Sidenummer

Vel Set inn → Felt → Tal på sider

Vel Set inn → Felt → Emne

Vel Set inn → Felt → Tittel

Vel Set inn → Felt → Første forfattar

Vel Set inn → Felt → Fleire felt

+ F2

På verktøylinja Set inn, trykk på

Ikon

Set inn felt

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Dokument

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Kryssreferansar

Vel Set inn → Kryssreferanse

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Funksjonar

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Dokumentinformasjon

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Variablar

Vel fana Set inn → Felt → Fleire felt → Database

Vel Set inn → Bolk

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon Bolk

Bolk

Vel Set inn → Bolk → Bolk eller Format → Bolkar

Vel fana Set inn → Bolk → Innrykk eller vele Format → Bolk - knappen Innstillingar - fana Innrykk

Vel Set inn → Fotnote og sluttnote → Fotnotar og sluttnotar

Opna sprettoppmenyen og vel Fotnote/sluttnote (på allereie innsette fot- og sluttnotar)

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon

Set inn fotnote direkte

Ikon

Set inn sluttnote direkte

Vel Set inn → Bilettekst

Opna sprettoppmenyen og vel Bilettekst

Vel Set inn → Bilettekst → Val

Opna sprettoppmenyen og vel Bilettekst → Val

Vel Set inn → Bokmerke

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon

Bokmerke

Vel Set inn → Skript (berre i HTML-dokument)

Vel Set inn → Register/innhaldsliste

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Indeksoppføring

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon

Stikkord

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Litteraturtilvising

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Indeksoppføring

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Register eller innhaldsliste → Type

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (avhengig av kva type som er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når tabelliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når alfabetisk register er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når illustrasjonsregister er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når tabelliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når sjølvdefinert er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type (når objektliste er vald)

Vel Set inn → Register/innhaldsliste → Register/innhaldsliste → Type (når du har valt typen «Litteraturliste»)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Type og merk av for «Tilleggsstilar» og trykk Tildel stilar

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (avhengig av kva type som er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når innhaldsliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når alfabetisk register er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når illustrasjonsregister er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når tabelliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når sjølvdefinert er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når objektliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Oppføringar (når litteraturliste er vald)

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Litteraturtilvising og trykk Rediger

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi → Stilar

Vel Set inn → Konvolutt

Vel Set inn → Konvolutt → Konvolutt

Vel Set inn → Konvolutt → Format

Vel Set inn → Konvolutt → Skrivar

Vel Set inn → Ramme

Vel Format → Ramme og objekt → Eigenskapar.

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon for innsetjing av ramme

Set inn ramme manuelt

Vel Tabell → Set inn tabell.

+ F12

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon

Tabell

Vel Set inn → Vassrett linje

Vel Set inn → Tekst frå fil

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon

Tekst frå fil

Vel Set inn → Topp- og botntekst → Topptekst

Vel Set inn → Topp- og botntekst → Botntekst

Støtt oss!