Vis-menyen

Vel Vis → Linjal → Linjal

Vel Vis → Tekstgrenser

Vel Vis → Feltskuggar

+ F8

Vel Vis → Feltnamn.

+ F9

Vel Vis → Formateringsmerke

+F10

Når du er på standardlinja, vel

Ikon for formateringsmerke

Formateringsmerke

Vel Vis → Blankteikn.

Ikon Vis blankteikn

Vis blankteikn

Vel Vis → Nett

Når du er på verktøylinja, slå på

Nettikon

Vevoppsett

Vel Vis → Normal

Vel Vis → Gøymde avsnitt

Støtt oss!