«Rediger»-menyen

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Frå sprettoppmenyen:

Frå brukargrensesnittet med faner:

Frå arknavigeringslinja:

Frå verktøylinjer:

Frå tastaturet:

Frå startsenteret:

Frå statuslinja:

Frå sidepanelet:


Frå menylinja:

Vel Verktøy → Autotekst

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Autotekst.

Vel Autotekst i menyen Set inn i fana Set inn.

Frå verktøylinjer:

Ikon Autotekst

Autotekst

Frå tastaturet:

+ F3

Frå menylinja:

Vel Rediger → Byt database

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Verktøy, opna menyknappen og vel Byt database.

Frå menylinja:

Vel Rediger → Felt.

Vel Set inn → Felt

Vel Set inn → Kryssreferanse.

Frå sprettoppmenyen:

Rediger felt

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Felt.

Vel Set inn → Kryssreferanse.

Vel Referansar → Felt

Vel Referansar → Kryssreferansar

Frå verktøylinjer:

Ikon Kryssreferanse

Kryssreferanse

Ikon Set inn felt

Set inn felt

Frå tastaturet:

+F2

Vel Rediger → Fotnote

Set markøren framføre indeksfeltet og vel Rediger → Referanse → Indeksfelt …

eller høgreklikk for å opna sprettoppmenyen – vel Rediger stikkordmarkering

Frå menylinja:

Vel Format → Bolkar

Frå statuslinja:

Trykk på området Objektinfo.

Frå sidepanelet:

Opna sprettoppmenyen for den valde bolken i Dokumentsruiktur og vel Rediger.

Vel Verktøy → Autotekst → Autotekst → Endra namn

Vel Rediger → Litteraturtilvising

Frå menylinja:

Vel Rediger → Markeringsmodus

Frå statuslinja:

Trykk på området Utval.

Frå menylinja:

Vel Rediger → Merk tekst.

Frå menylinja:

Vel Merk tekst.

Frå tastaturet:

+ Shift + I

Frå menylinja:

Vel Rediger → Modus for direkte skrivemerke

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Start-menyen på Heim-fana og vel deretter Modus for direkte skrivemerke.

Frå verktøylinjer:

Ikon Slå av/på Modus for direkte skrivemerke

Byt modus for direkte skrivemerke

Frå menylinja:

Vel Rediger → Gå til side.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Fanemenyen «Heim» → Gå til side.

Frå verktøylinjer:

Ikon Gå til side

Gå til side

Frå tastaturet:

+ G

Frå statuslinja:

Trykk i området Sidenummer.

Støtt oss!