Slik brukar du denne funksjonen …

Ikon for linjebryting av

Tekstbryting av

Ikon for linjebryting på

Tekstbryting på

Ikon

Tekstflyt

Ikon for gå til førre skript

Gå til førre skript

 Ikon for gå til neste skript

Gå til neste skript

Verktøylinja trykkjer du på

Ikon orddeling

Orddeling

Støtt oss!