Verktøylinja

Verktøylinja inneheld ofte brukte funksjonar.

Vis større

Aukar visinga av formelen med 25 %. Skaleringsgraden vert vist på statuslinja. Eit utval av forstørringar er tilgjengelege i sprettoppmenyen Sprettoppmenyen på skrivebordet inneheld også kommandoar for forstørringar.

Ikon Zoom inn

Vis større

Vis mindre

Minskar visinga av formelen med 25 %. Skaleringsgraden vert vist på statuslinja. Eit utval av forstørringar er tilgjengelege i sprettoppmenyen Sprettoppmenyen på skrivebordet inneheld også kommandoar for forstørringar.

Ikon Zoom ut

Vis mindre

100 %

Viser dokumentet i full storleik.

Ikon Zoom 100 %

Skaler til 100 %

Vis alle

Visar heile formelen så stort som mogleg når alle elementa skal vera med. Formelen vert auka eller minska så mykje at alle formelelementa kan visast på arbeidsområdet. Den gjeldande forstørringsgraden vert vist på statuslinja. Du kan få opp ei liste med dei tilgjengelege skaleringsalternativa i sprettoppmenyen. Også sprettoppmenyen på skrivebordet let deg endra vist storleik. Skaleringskommandoane og ikona er berre tilgjengelege i Math-dokument, ikkje i innebygde Math-objekt.

Ikon Vis alle

Vis alt

Oppdater

Denne kommandoen oppdaterer formelen i dokumentvindauget.

Innhaldet i kommandovindauget vert oppdatert automatisk med endringar dersom Oppdater visinga automatisk er slått på.

Ikon Oppdater

Oppdater

Formelpeikar

Her kan du slå av eller på formelmerket. Når formelmerket er slått på, vert det markert med ei tynn ramme i formelen kvar i Kommandovindauget han står.

Ikon Formelmarkør

Formelmerket

Symbol

Opnar dialogvindauget Symbol der du kan velja eit symbol som skal setjast inn i formelen.

Ikon Symbol

Symbol

Støtt oss!