Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om det gjeldande dokumentet.

Skalering

Viser den gjeldande skaleringsfaktoren for sidevisinga.

Dokumentendring

Viss det er gjort endringar i dokumentet sidan det sist vart lagra, vert «*» vist i dette feltet på statuslinja. Dette gjeld også nye dokument som ikkje er lagra ennå.

Støtt oss!