Verktøylinjer

Verktøylinjene som er skildra her er dei som er tilgjengelege når du arbeider med ein formel i LibreOffice Math. Verktøylinjene kan tilpassast ved å flytta, sletta eller leggja til nye ikon.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengeleg i alle LibreOffice-program.

Verktøylinja

Verktøylinja inneheld ofte brukte funksjonar.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om det gjeldande dokumentet.

Støtt oss!