Verktøy

Bruk denne menyen for å opna og redigera symbolkatalogen eller for å importera ein ekstern formel som ei datafil eller via utklippstavla. Grensesnittet kan tilpassast slik du vil. Du kan òg endra programoppsettet.

Symbol

Opnar dialogvindauget Symbol der du kan velja eit symbol som skal setjast inn i formelen.

Importer formel

Denne kommandoen opnar eit dialogvindauge for import av formlar.

Importer MathML frå utklippstavla

Denne kommandoen omformar MathML frå utklippstavla til StarMath og set det inn ved markøren.

Tilpassa

Tilpass LibreOffice menyar, sprettoppmenyar, snartastar, verktøylinjer og makrotildelingar til hendingar.

Innstillingar

Dette menyvalet opnar eit dialogvindauge for oppsett av programmet.

Støtt oss!