Velkommen til hjelp for LibreOffice Math

Ekstern video

Ver gild å godta denne videoen. Ved å godta vil du få tilgang til innhald frå YouTube, ei teneste levert av ein ekstern tredjepart.

YouTube sine retningslinjer for personvern

Arbeida med LibreOffice Math

Hjelp til bruk av LibreOffice Math

Funksjonar i LibreOffice Math

Formelreferanse

Element

LibreOffice Math-eksempel

Dette er ei liste over eksempelformlar i LibreOffice Math.

Eksempel på kjemiske formlar

Menyar, verktøylinjer og tastar i LibreOffice Math

Menyar

Verktøylinjer

Snøggtastar i formlar

Sjå sida www.dmaths.org for fleire ikon og makroar til LibreOffice Math.

Hjelp om hjelp

Hjelp viser til standardinnstillingane for programmet på eit standarsystem. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige, kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor sjå annleis ut i det programmet og systemet du brukar.

Støtt oss!