Skriva inn tekst

Skriva inn direkte tekststrengar som ikkje skal tolkast som operatorar

Nokre tekststrengar vert automatisk tolka som operatorar. Det er likevel ikkje alltid du ønskjer dette. Dersom du vil skriva W* (ein bokstav med ein heva asterisk), vert asterisken tolka som ein multiplikasjonsoperator. Skriv den direkte teksten mellom falske doble hermeteikn ("") eller legg til plasshaldarar.

Eksempel:

Ein importert MathType-formel inneheld denne strengen:

W rSup { size 8{*} }

Dersom Math er sett opp til å gjera om importerte MathType-formlar (i → Last inn / lagra → Microsoft Office), vil du sjå formelen med ein plasshaldar i staden for asterisken.

Endra {*} til {} * {} som i denne formelen:

W rSup { size 8{} * {} }

Du kan også bruka W^"*" for å skriva inn teiknet som direkte tekst.

Nokre formlar byrjar med eit =-teikn. Bruk "=" for å skriva inn dette teiknet som direkte tekst.

Støtt oss!