Slå saman formeldelar i parentesar

Sette inn brøkar i formlar

Dersom du har ein brøk der teljaren og nemnaren er eit produkt, ein sum eller liknande samansetjingar av tal, må det vera parentesar rundt verdiane som høyrer saman.

Bruk denne syntaksen:

{a + c} over 2 = m

eller

m = {a + c} over 2

Støtt oss!