Endra standardeigenskapane

Byta standardformat i LibreOffice Math

Nokre delar av formlane vert alltid formaterte som halvfeit eller kursiv som standard.

Du kan bruka «nbold» og «nitalic» til å fjerna disse eigenskapane. Eit eksempel:

a + b

nitalic a + bold b.

I den andre formelen vert bokstaven a ikkje vist i kursiv, medan bokstaven b vert vist halvfeit. Plussteiknet kan ikkje endrast på denne måten.

Støtt oss!