Formelmerket

Her kan du slå av eller på formelmerket. Når formelmerket er slått på, vert det markert med ei tynn ramme i formelen kvar i Kommandovindauget han står.

Ikon Formelmarkør

Formelmerket

Du kan også trykkja ein stad i dokumentet for å flytta formelmerket til den tilsvarande staden i Kommandovindauget.

Dersom du dobbeltklikkar på eit teikn eller symbol i dokumentet, vert markøren sitt fokus flytt til Kommandovindauget og den tilsvarande plasseringa der vert utheva.

Støtt oss!