Eksempel på kjemiske formlar

Hovudføremålet med LibreOffice Math er å laga matematiske formlar, men programmet kan også brukast for å skriva kjemiske formlar. I kjemiske formlar vert dei kjemiske symbola oftast skrivne med store bokstavar i normalskrift, ikkje i kursiv.

tip

Skal du laga kjemiske formlar med Math, må du kanskje endra skrifttypen brukt for variablar til ein ikkje-kursivtype, eller bruka kvalifikatoren nitalic.


Molekyl

nitalic{H_2 SO_4}

nitalic{2 C_6 H_5 COOH + 15 O_2 = 14 CO_2 + 6 H_2 O}

nitalic{2 KMnO_4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl_2 + 8 H_2 O + 5 Cl_2}

Isotopar

U lsub 92 lsup 238

nitalic{{U lsup 238 lsub 92 + n} ~~toward~~ {U lsup 239 lsub 92 + %gamma} ~~binom{{size 6{{%beta}-{}}}} {toward} ~~ Np lsup 239 lsub 93 ~~binom{{size 6{{%beta}-{}}}}{toward}~~ Pu lsup 239 lsub 94}

Ion

SO_4^{2-{}} eller SO_4^{2"-"}

Støtt oss!