Justering

Her kan du velja justeringa av formlar med fleire linjer i tillegg til formlar med fleire element på éi linje. Du lagar formlar som går over fleire linjer ved å skriva NEWLINE i kommando-vindauget.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Juster


Dialogvindauge for justering

Vassrett

Vel vassrett justering for formlar som går over fleire linjer.

Venstre

Justerer dei valde formelelementa mot venstre.

Tipsikon

Tekst vert alltid venstrejustert.


Midtstill

Midtstiller dei valde formelelementa.

Høgre

Justerer dei valde formelelementa mot høgre.

Standard

Trykk her for å lagra endringane som standard for alle nye formlar. Du vert spurd om stadfesting før endringane vert lagra.

Dialogvindauge for standardverdiar ved lagring

Støtt oss!