Skrifter

Bruk dette dialogvindauget for å velja skrift for den brukte kategorien i dialogvindauget Skrift.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Skrifter → Endra


Skrift

Vel ein skrifttype frå lista.

Eksempel

Her kan du sjå ei førehandsvising av den valde skrifta med eigenskapane du har vald.

Eigenskapar

Du kan velja fleire eigenskapar for den valde skrifta.

Halvfeit

Kryss av i denne ruta for å bruka halvfeit skrift.

Kursiv

Kryss her for å visa teksten i kursiv.

Støtt oss!