Andre symbol

Viser ymse matematiske symbol.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen i kommandovindauget, og vel Andre

Vel Vis → Element og vel deretter Andre frå nedtrekkslista.


Detaljerte opplysningar om symbola

Ikon partiell differential

Partial

Set inn symbolet for eit partielt differensial. Du kan òg skriva inn partial i kommando-vindauget.

Ikon uendeleg

Uendeleg

Set inn symbolet for uendeleg. Du kan òg skriva inn infinity eller infty i kommando-vindauget.

Ikon Nabla

Nabla

Set inn symbolet for ein Nabla-vektoroperator. Du kan òg skriva inn nabla direkte i kommandovindauget.

Ikon Det finst

Det eksisterer

Set inn symbolet for ein eksistensiell kvantifier. Du kan også skriva inn exists direkte i kommando-vindauget.

Ikon for Det finst ikkje

Det eksisterer ikkje

Set inn symbolet for ein eksistensiell kvantifier. Du kan også skriva inn mptexists direkte i kommando-vindauget.

Ikon For alle

For alle

Set inn symbolet for allkvantoren «for alle». Du kan også skriva inn forall direkte i kommandovindauget.

Ikon for h-linje

h-linje

Set inn eit symbol for h-linje-konstanten. Du kan òg skriva inn hbar i kommandovindauget.

Ikon for Lambda-linje

Lambda-linje

Set inn symbolet for ei lambda-linje. Du kan også skriva inn lambdabar direkte i kommandovindauget.

Ikon for reell del

Reel del

Set inn symbolet for realdelen av eit komplekst tal. Du kan òg skriva inn re i kommando-vindauget.

Ikon for imaginær del

Imaginær del

Set inn symbolet for den imaginære delen av eit komplekst tal. Du kan òg skriva inn im i kommando-vindauget.

Ikon for Weierstrass p

Weierstrass p

Denne knappen set inn eit symbol for Weierstrass p-funksjonen. Du kan òg skriva inn wp i kommandovindauget.

Ikon for venstyrepil

Pil venstre

Set inn ei venstrepil. Du kan òg skriva inn leftarrow i kommando-vindauget.

Ikon for høgrepil

Høgrepil

Set inn ei høgrepil. Du kan òg skriva inn rightarrow i kommando-vindauget.

Ikon for pil opp

Pil opp

Set inn ei oppoverpil. Du kan òg skriva inn uparrow i kommando-vindauget.

Ikon for pil ned

Pil ned

Set inn ei nedoverpil. Du kan òg skriva inn downarrow i kommando-vindauget.

Ikon for ellipse

Ellipse

Denne knappen set inn ein ellipse (tre punktum etter kvarandre). Du kan òg skriva inn dotslow i kommando-vindauget.

Ikon for storaksen i ellipse

Vassrett ellipse (midt på)

Denne knappen set inn ein ellipse (tre punkt etter kvarandre). Du kan òg skriva inn dotsaxis i kommandovindauget.

Ikon for loddrett ellipse

Loddrett ellipse

Denne knappen set inn ein loddrett ellipse (tre prikkar stilt loddrett). Du kan òg skriva inn dotsvert i kommando-vindauget.

Ikon for ellipse diagonalt oppover

Skråstilt ellipse oppover

Denne knappen set inn ein oppovervend skråstilt ellipse» (tre punkt i ei skrålinje frå nedst til venstre til øvst til høgre). Du kan òg skriva inn dotsup eller dotsdiag i kommando-vindauget.

Ikon for ellipse diagonalt nedover

Nedovervend skråstild ellipse

Denne knappen set inn ein «nedovervend skråstild ellipse» (tre punkt i ei skrålinje frå øvst til venstre og ned mot høgre). Du kan òg skriva inn dotsdown i kommando-vindauget.

Du kan setja inn ein bakvendt epsilon ved å skriva inn backepsilon i kommandovindauget.

Du kan setja inn ein plasshaldar i ein formel ved å skriva inn <?> i kommandovindauget.

Støtt oss!