Formatering

Innskriv(n)e kommando(ar)

Symbol i elementlista

Tyding

lsup

Ikon

Venstre eksponent

csup

Ikon

Eksponent rett over eit teikn

^ eller sup eller rsup

Ikon

Høgre eksponent

binom

Ikon

Toledda uttrykk (binom)

newline

Ikon

Ny linje

lsub

Ikon

Venstre indeks

csub

Ikon

Indeks rett under eit teikn

_ eller sub eller rsub

Ikon

Høgre indeks

stack{...}

Ikon

Stapel

`

Ikon

Lite mellomrom eller tomrom

alignl

Ikon

Venstrejustert

alignc

Ikon

Midtstilt vassrett

alignr

Ikon

Høgrejustert

matrix{...}

Ikon

Matrise

~

Ikon

Stort mellomrom eller tomrom

nospace{e1 e2 ...}

Undertrykk vassrett mellomrom mellom element


Format

Du kan velja mellom fleire innstillingar for å formatera ein LibreOffice Math-formel. Format-innstillingane vert viste i den nedste halvdelen av dialogvindauget for formelelementa. Desse innstillingane er også lista opp i sprettoppmenyen i Kommandovindauget.

Støtt oss!