Andre

Innskriv(n)e kommando(ar)

Symbol i elementlista

Tyding

<?>

Plasshaldar

dotsaxis

Ikon

Vassrett ellipse (midt på)

dotsdown

Ikon

Skråstilt ellipse nedover

dotslow

Ikon

Ellipse

dotsup eller dotsdiag

Ikon

Skråstilt ellipse oppover

dotsvert

Ikon

Loddrett ellipse

downarrow

Ikon

Pil ned

exists

Ikon

Eksistenskvantor, det finst minst éin

notexists

Ikon

Eksistenskvantor, som ikkje finst

forall

Ikon

Allkvantor, for alle

hbar

Ikon

h med ei linje over

im

Ikon

Imaginær del av eit komplekst tal

infinity eller infty

Ikon

Uendeleg

lambdabar

Ikon

Lambda med linje over

leftarrow

Ikon

Pil venstre

nabla

Ikon

Nabla-vektor

partial

Ikon

Delvis derivert eller vel grense

re

Ikon

Realdel av eit komplekst tal

rightarrow

Ikon

Pil høgre

uparrow

Ikon

Pil opp

wp

Ikon

p-funksjon, Weierstrass p


Andre symbol

Viser ymse matematiske symbol.

Støtt oss!