Eigenskapar

Kommando(ar) som vert skriv(n)e inn

Symbol i elementlista

Tyding

acute

Icon

Aksent oppover mot høgre over eit teikn

bar

Icon

Vassrett linje over eit teikn

bold

Icon

Halvfeit skrift

breve

Icon

Boge som er open oppover over eit teikn

check

Icon

Omvendt «tak» over eit teikn

circle

Icon

Sirkel over eit teikn

color

Kommandoen color endrar fargen på teikna du skriv inn. Skriv først inn kommandoen color direkte i kommandovindauget, og skriv deretter inn namnet på fargen på engelsk (black, white, cyan, magenta, red, blue, green eller yellow). Skriv til slutt inn teikna du vil bruka denne fargen på.

dddot

Icon

Tre punkt over eit teikn

ddot

Icon

To punkt over eit teikn

dot

Icon

Eitt punkt over eit teikn

grave

Icon

Aksent nedover mot høgre over eit teikn

hat

Icon

Eit «tak» over eit teikn

ital

Icon

Kursiv

nbold

Fjern eigenskapen halvfeit skrift

nitalic

Fjern eigenskapen kursivskrift

overline

Icon

Vassrett linje over eit teikn

overstrike

Icon

Vassrett linje gjennom eit teikn

phantom

Icon

Usynleg teikn

tilde

Icon

Tilde over eit teikn

underline

Icon

Vassrett linje under eit teikn

vec

Icon

Vektorpil over eit teikn

widehat

Icon

stort «tak», vert tilpassa teiknstorleiken

widetilde

Icon

stor tilde, vert tilpassa teiknstorleiken

widevec

Icon

brei vektorpil, vert tilpassa teiknstorleiken


Støtt oss!