Eigenskapar

Kommando(ar) som vert skriv(n)e inn

Symbol i elementlista

Tyding

acute

Ikon

Aksent oppover mot høgre over eit teikn

bar

Ikon

Vassrett linje over eit teikn

bold

Ikon

Halvfeit skrift

breve

Ikon

Boge som er open oppover over eit teikn

check

Ikon

Omvendt «tak» over eit teikn

circle

Ikon

Sirkel over eit teikn

color

Kommandoen color endrar fargen på teikna du skriv inn. Skriv først inn kommandoen color direkte i kommandovindauget, og skriv deretter inn namnet på fargen på engelsk (black, white, cyan, magenta, red, blue, green eller yellow). Skriv til slutt inn teikna du vil bruka denne fargen på.

dddot

Ikon

Tre punkt over eit teikn

ddot

Ikon

To punkt over eit teikn

dot

Ikon

Eitt punkt over eit teikn

grave

Ikon

Aksent nedover mot høgre over eit teikn

hat

Ikon

Eit «tak» over eit teikn

ital

Ikon

Kursiv

nbold

Fjern eigenskapen halvfeit skrift

nitalic

Fjern eigenskapen kursivskrift

overline

Ikon

Vassrett linje over eit teikn

overstrike

Ikon

Vassrett linje gjennom eit teikn

phantom

Ikon

Usynleg teikn

tilde

Ikon

Tilde over eit teikn

underline

Ikon

Vassrett linje under eit teikn

vec

Ikon

Vektorpil over eit teikn

widehat

Ikon

stort «tak», vert tilpassa teiknstorleiken

widetilde

Ikon

stor tilde, vert tilpassa teiknstorleiken

widevec

Ikon

brei vektorpil, vert tilpassa teiknstorleiken


Støtt oss!