Operatorar

Innskriv(n)e kommando(ar)

Symbol i elementlista

Tyding

coprod

Ikon

Koprodukt

from

Ikon

Nedre grense for ein operator

from to

Ikon

Område frå … til

iiint

Ikon

Trippelintegral

iint

Ikon

Dobbelintegral

int

Ikon

Integral

liminf

Største nedre grense

limsup

Største nedre grense

lint

Ikon

Kurveintegral

llint

Ikon

Dobbelt kurveintegral

lllint

Ikon

Trippelt kurveintegral

oper

Plasshaldar, sjølvvald operator

prod

Ikon

Produkt

sum

Ikon

Summer

to

Ikon

Øvre grense for ein operator

lim

Ikon

Grense


Operatorar

Du kan velja mellom mange ulike operatorar for å strukturera ein LibreOffice Math-formel. Alle variable operatorar er synlege i den nedste delen av elementvindauget. Dei vert også lista i sprettoppmenyen i Kommandovindauget. Dei operatorane som ikkje finst i elementvindauget eller i sprettoppmenyen, må skrivast inn manuelt i Kommandovindauget.

Støtt oss!