Funksjonar

Innskrivne kommandoar

Symbol i elementlista

Tyding

abs

Ikon for absolutt sum

Absoluttverdi

arccos

Ikon for invers cosinus eller arcosinus

Invers cosinus

arccot

Ikon for invers cotangens eller arccotangens

Invers cotangens

arcosh

Ikon for invers hyperbolsk cosinus

Invers hyperbolsk cosinus

arcoth

Ikon for invers hyperbolsk cotangens

Invers hyperbolsk cotangens

arcsin

Ikon for invers sinus eller arcsinus

Invers sinus

arctan

Ikon for invers tangens eller arctangens

Invers tangens

arsinh

ikonet Invers hyperbolsk sinus

Invers hyperbolsk sinus

artanh

ikonet Inverse hyperbolsk tangens

Invers hyperbolsk tangens

backepsilon

Omvendt epsilon

cos

ikonet Cosinus

Cosinus

cosh

ikonet Hyperbolsk cosinus

Hyperbolsk sinus

cot

ikonet cotangens

Cotangens

coth

ikonet hyperbolsk cotangens

Hyperbolsk cotangens

exp

ikonet Generell eksponent-funktion

Generell eksponentialfunksjon

fact

ikonet fakultet

Fakultet

func e^{}

ikonet naturleg eksponent-funksjon

Naturleg eksponentialfunksjon

ln

ikonet naturlege logaritmer

Naturleg logaritme

log

ikonet generelle logaritmer

Generell logaritme

nroot

ikonet N-te rot av x

n-te rot av x

sin

Ikonet for sinus

Sinus

sinh

Ikon hyperbolsk sinus

Hyperbolsk sinus

sqrt

Ikon kvadratrot

Kvadratrot

sub

x med n i senka skrift

sup

ikon n-te potens av x

x opphøgd i n

tan

Ikon tangens

Tangens

tanh

Ikon hyperbolsk tangens

Hyperbolsk tangens


Funksjonar

Vel ein funksjon i den nedre delen av vindauget. Desse funksjonane er også lista opp i sprettoppmenyen til vindauget Kommandoar. Dei funksjonane som ikkje finst i elementpanelet må skrivast inn for hand i vindauget «Kommandoar».

Støtt oss!