Mengdeoperatorar

Kommando(ar) som vert skriv(n)e inn

Symbol i elementlista

Tyding

aleph

Ikon

Kardinaltal

emptyset

Ikon

Tom mengde

in

Ikon

finst i

intersection

Ikon

Snitt av mengder

notin

Ikon

finst ikkje i

nsubset

Ikon

Ikkje delmengde av

nsubseteq

Ikon

Ikkje delmengde eller lik

nsupset

Ikon

Ikkje grunnmengde

nsupseteq

Ikon

Ikkje grunnmengde eller lik

owns eller ni

Ikon

Inneheld

setc

Ikon

Komplekst tal

setminus eller bslash

Ikon

Differanse mellom mengder

setn

Ikon

Naturleg tal

setq

Ikon

Rasjonelt tal

setr

Ikon

Reelt tal

setz

Ikon

Heiltal

slash

Ikon

Skråstrek / for kvotientmengde (skråstrek) mellom teikn

subset

Ikon

Underkategori

subseteq

Ikon

Delmengde eller lik

supset

Ikon

Grunnmengd

supseteq

Ikon

Grunnmengd eller lik

union

Ikon

Union av mengder


Mengdeoperasjonar

Bruk ulike mengdeoperatorar på teikna i formlar i LibreOffice Math. Dei ulike operatorane vert viste i den nedste delen av elementvindauget. Bruk sprettoppmenyen i Kommandovindauget for å sjå ei identisk liste over funksjonane. Dei operatorane som ikkje finst i elementvindauget, må skrivast inn manuelt i kommandovindauget. Du kan også skriva inn andre delar av formelen manuelt, sjølv om symbola finst i elementvindauget.

Støtt oss!