Relasjonar

Kommando(ar) som vert skriv(n)e inn

Symbol i elementlista

Tyding

< eller lt

Ikon

Mindre enn

<< eller ll

Er mykje mindre enn

<= eller le

Ikon

Mindre enn eller lik

<> eller neq

Ikon

Er ikkje lik

=

Ikon

Likning

> eller gt

Ikon

Større enn

>= eller ge

Ickon

Større enn eller lik

>> eller gg

Er mykje større enn

approx

Ikon

Er tilnærma lik

def

Er definert som/er definert som lik med

divides

Ikon

er deleleg med

dlarrow

Ikon

Dobbelpil mot venstre

dlrarrow

Ikon

Dobbelpil mot venstre og høgre

drarrow

Ikon

Dobbelpil mot høgre

equiv

Ikon

Er lik/kongruent med

geslant

Ikon

Større enn eller lik

leslant

Ikon

Mindre enn eller lik

ndivides

Ikon

er ikkje deleleg med

ortho

Ikon

Er rettvinkla med

parallel

Ikon

Er parallell med

prop

Ikon

Er proporsjonal med

sim

Ikon

Er omtrent lik

simeq

Ikon

Er om lag lik eller lik

toward

Ikon

Går mot

prec

Ikon

Kjem før

nprec

Ikon

Kjem ikkje før

succ

Ikon

Kjem etter

nsucc

Ikon

Kjem ikkje etter

preccurlyeq

Ikon

Kjem før eller er lik

succcurlyeq

Ikon

Kjem etter eller er lik

precsim

Ikon

Kjem før eller er ekvivalent med

succsim

Ikon

Kjem etter eller er ekvivalent med

transl

Samsvarssymbol, bilete av

transr

Samsvarssymbol, original av


Relasjonar

Du kan velja mellom ulike relasjonar når du strukturerer LibreOffice Math-formlar. Relasjonsfunksjonane vert viste i den nedre delen av vindauget «Formelelement». Dei vert også viste i høgreklikkmenyen for kommandovindauget. Alle relasjonar som ikkje finst i elementvindauget eller i snøggmenyen må skrivast inn manuelt i kommandovindauget.

Støtt oss!