Unære og binære operatorar

Kommando(ar) som vert skriv(n)e inn

Symbol i elementlista

Tyding

-

Ikon

Minus

-

Ikon

Minusteikn (-)

-+

Ikon

Minus/pluss

/

Ikon

Divisjon

*

Ikon

Gonging (x)

+

Ikon

Addisjon

+

Ikon

Plussteikn (+)

+-

Ikon

Pluss/minus

og eller &

Ikon

Boolsk OG-operasjon

boper

Ingen symbol

Binær operator. Vert følgd av eit sjølvvald symbol som vert brukt som ein binær operator.

Bruk av a boper %SYM1 b

uoper

Ingen symbol

Unær operator. Etterfølgd av eit sjølvvald symbol som vert brukt som ein unær operator.

Bruk: uoper %SYM2 b

cdot

Ikon

Multiplikasjon, lite multiplikasjonssymbol

circ

Ikon

Samankjedings-symbol

div

Ikon

Divisjon

neg

Ikon

Boolsk IKKJE

odivide

Inkje symbol.

Skråstrek / i sirkel

odot

Inkje symbol.

Lite multiplikasjonssymbol punkt i sirkel

ominus

Inkje symbol.

Subtraksjonssymbol i sirkel

oplus

Inkje symbol.

Addisjonssymbol i sirkel

eller eller |

Iklon

Boolsk ELLER-operasjon

otimes

Inkje symbol.

Multiplikasjonssymbolet × i sirkel

over

Ikon

Deling (brøk)

times

Ikon

Gonging (x)

widebslash

Inkje symbol.

Ein omvendt skråstrek \ mellom to teikn, der teiknet til høgre er i heva skrift og teiknet til venstre er i senka skrift

wideslash

Inkje symbol.

Ein skråstrek / mellom to teikn, der teiknet til venstre vert vist i heva skrift og teiknet til høgre vert vist i senka skrift


Unære/binære operatorar

Du kan velja mellom fleire ulike unære og binære operatorar for å byggja ein LibreOffice Math formel. Unær viser til operatorar som påverkar éin plasshaldar, medan binær viser til operatorar som påverkar to plasshaldarar. Den nedre delen av elementvindauget viser dei enkelte operatorane. Sprettoppmenyen i Kommandovindauget inneheld også ei liste med desse operatorane og nokre operatorar i tillegg. Viss du treng ein operator som ikkje finst i elementvindauget, kan du bruka høgreklikkmenyen eller skriva han inn direkte i kommandovindauget.

Støtt oss!