Formelreferansetabellar

Dette referanseavsnittet inneheld lister over mange operatorar, funksjonar, symbol og formateringsfunksjonar som er tilgjengelege i LibreOffice Math. Mange av funksjonane kan setjast inn ved hjelp av symbola i Elementvindauget eller ved hjelp av høgreklikkmenyen i Kommandovindauget.

Unære og binære operatorar

Relasjonar

Mengdeoperatorar

Funksjonar

Operatorar

Eigenskapar

Andre

Parentesar

Formatering

Støtt oss!