Eigenskapar

Dette avsnittet inneheld eit eksempel som viser korleis du kan bruka ulike eigenskapar i ein formel i LibreOffice Math.

Ikon

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Støtt oss!