Matrise med varierande skriftstorleikar

Her er eit eksempel som viser korleis du kan laga ei matrise med ulike skriftstorleikar i LibreOffice Math. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget og bruka det i din eigen formel.

Matrise med varierande skriftstorleikar

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Støtt oss!