Symbol med indeksar

Nedanfor finn du eit tredje eksempel på korleis du kan bruka LibreOffice Math til å laga symbol med indeksar. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget og bruka det i din eigen formel.

Symbol med indeksar

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Støtt oss!