LibreOffice Math-eksempel

Dette er ei liste over eksempelformlar i LibreOffice Math.

Symbol med indeksar

Dette eksempelet viser korleis du kan laga symbol med indeksar i LibreOffice Math. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget og bruka det i din eigen formel.

Symbol med indeksar

Her er eit anna eksempel på korleis du kan laga symbol med indeksar i LibreOffice Math. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget og bruka det i din eigen formel.

Symbol med indeksar

Nedanfor finn du eit tredje eksempel på korleis du kan bruka LibreOffice Math til å laga symbol med indeksar. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget og bruka det i din eigen formel.

Matrise

Dette eksempelet viser korleis du kan bruka LibreOffice Math til å laga ei matrise. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget og bruka det i din eigen formel.

Matrise med varierande skriftstorleikar

Her er eit eksempel som viser korleis du kan laga ei matrise med ulike skriftstorleikar i LibreOffice Math. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget og bruka det i din eigen formel.

Matrise med halvfeit skrift

Dette eksempelet viser korleis du kan laga ein matrise med halvfeit skrift i LibreOffice Math. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget og bruka det i din eigen formel.

Funksjonar

Dette eksempelet viser korleis du kan laga funksjonar i LibreOffice Math. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget.

Kvadratrot

Dette eksempelet viser korleis du kan bruka LibreOffice Math til å laga ei kvadratrot. Du kan bruka utklippstavla til å kopiera dette eksempelet til kommandovindauget og bruka det i din eigen formel.

Integral- og summeringsområde, skriftstorleik

Dette eksempelet viser korleis du kan bruka ulike skrifttypar og skriftstorleikar i ein formel i LibreOffice Math.

Eigenskapar

Dette avsnittet inneheld eit eksempel som viser korleis du kan bruka ulike eigenskapar i ein formel i LibreOffice Math.

Støtt oss!