Parentesar

Du kan velja mellom ulike typar av parentesar for å strukturera ein LibreOffice Math-formel. Dei ulike parentesane vert viste i den nedste delen av elementvindauget. Desse parentesane vert også lista ut i sprettoppmenyen i Kommandovindauget. Alle parentesar som ikkje finst i elementpanelet eller i sprettoppmenyen, kan skrivast inn manuelt i Kommandovindauget.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen i kommandovindauget, og vel Hakeparentesar

Vel Vis → Element og vel deretter Parentesar frå nedtrekkslista.


Nedanfor er ei komplett liste over alle parentestypane. Symbolet ved sida av parentestypen viser at parentesen kan hentast fram via elementvindauget (menyen Vis ‚Üí Element) eller i sprettoppmenyen i Kommandovindauget.

Parentestypar

Ikon

Bogeparentesar (vanlege parentesar)

Set inn ein plasshaldar i vanlege bogeparentesar. Du kan også skriva inn (<?>) direkte i kommandovindauget.

Ikon

Hakeparentesar

Set inn ein plasshaldar i hakeparentesar. Du kan også skriva inn [<?>] i kommandovindauget.

Ikon

Doble hakeparentesar

Set inn ein plasshaldar i doble hakeparentesar. Du kan også skriva inn ldbracket <?> rdbracket direkte i kommandovindauget.

Ikon

Kr√łllparentesar

Set inn ein plasshaldar i kr√łllparentesar. Du kan ogs√• skriva inn lbrace<?>rbrace direkte i kommandovindauget.

Ikon

Enkeltlinjer

Set inn ein plasshaldar mellom loddrette linjer. Du kan også skriva inn lline <?> rline direkte i kommandovindauget.

Ikon

Doble linjer

Set inn ein plasshaldar mellom doble, loddrette linjer. Du kan også skriva inn ldline <?> rdline direkte i kommandovindauget.

Ikon

Vinkelparentesar

Set inn ein plasshaldar i vinkelparentesar. Du kan også skriva inn langle <?> rangle direkte i kommandovindauget.

Ikon

Operatorparentesar

Set inn ein plasshaldar i operatorparentesar. Du kan også skriva inn langle <?> mline <?> rangle direkte i kommandovindauget.

Ikon

Gruppeparentesar

Set inn gruppeparentesar. Du kan også skriva inn {<?>} direkte i kommandovindauget.

Ikon

Bogeparentesar (skalerbare)

Set inn skalerbare bogeparentesar med éin plasshaldar. Du kan også skriva inn left(<?> right) direkte i kommandovindauget.

Ikon

Hakeparentesar (skalerbare)

Set inn skalerbare hakeparentesar med plasshaldarar. Du kan også skriva inn left[<?> right] i kommandovindauget. Storleiken på parentesane vert justert automatisk.

Ikon

Doble hakeparentesar (skalerbare)

Set inn skalerbare, doble hakeparentesar med plasshaldarar. Du kan også skriva inn left ldbracket <?> right rdbracket direkte i kommandovindauget. Storleiken på parentesane vert justert automatisk.

Ikon for skalerbare klammeparentesar

Kr√łllparentesar (skalerbare)

Set inn skalerbare kr√łllparentesar med ein plasshaldar. Du kan ogs√• skriva inn left lbrace <?> right rbrace i kommandovindauget. Storleiken p√• parentesane vert justert automatisk.

Ikon for enkel loddrett linje, skalerbar

Enkeltlinjer (skalerbare)

Set inn skalerbare, loddrette enkeltlinjer med ein plasshaldar. Du kan også skriva inn left lline <?> right rline i kommandovindauget. Storleiken på linjene vert justert automatisk.

Ikon for dobbel loddrett linje, skalerbar

Doble linjer (skalerbare)

Set inn skalerbare, loddrette, doble linjer med ein plasshaldar. Du kan også skriva inn left ldline <?> right rdline i kommandovindauget. Storleiken på linja vert justert automatisk.

Ikon for vinkelparentesar, skalerbar

Vinkelparentesar (skalerbare)

Set inn skalerbare vinkelparentesar med ein plasshaldar. Du kan også skriva inn left langle <?> right rangle i kommandovindauget. Storleiken på parentesane vert justert automatisk.

Ikon for operat√łrparentesar, skalerbare

Operatorparentesar (skalerbare)

Set inn skalerbare operatorparentesar med plasshaldarar. Du kan også skriva inn left langle <?> mline <?> right rangle i kommandovindauget. Storleiken på parentesane vert justert automatisk.

Ikon for parentestopp, skalerbar

√ėvre kr√łllparentes (skalerbar)

Set inn ein skalerbar, vassrett √łvre kr√łllparentes med plasshaldarar. Du kan ogs√• skriva inn <?> overbrace <?> direkte i kommandovindauget. Storleiken p√• parentesen vert justert automatisk.

Ikon for parentesbotn, skalerbar

Nedre kr√łllparentes (skalerbar)

Set inn ein skalerbar, vassrett nedre kr√łllparentes med plasshaldarar. Du kan ogs√• skriva inn <?> underbrace <?> direkte i kommandovindauget. Storleiken p√• parentesen vert justert automatisk.

Du kan setja inn golvklammer ved å skriva inn lfloor<?>rfloor direkte i kommandovindauget.

Du kan setja inn takklammer ved å skriva inn lceil<?>rceil direkte i kommandovindauget.

Du kan setja inn skalerbare golvklammer ved å skriva inn left lfloor<?>right rfloor direkte i kommandovindauget.

Du kan setja inn skalerbare takklammer ved å skriva inn left lceil<?>right rceil direkte i kommandovindauget.

Tipsikon

Storleiken p√• parentesane vert justert automatisk n√•r du skriv inn left og right framf√łre kommandoen som vert brukt til √• setja inn parentesen, for eksempel left (a over b right). Du kan ogs√• velja storleik og avstand for parentesane ved √• velja Format ‚Üí Avstand ‚Üí Kategori ‚Üí Parentesar og velja √łnskt verdi i prosent. Viss du vil at endringane skal verta brukte p√• alle parentesane i formelen, kan du merkja av for Skaler alle parentesar.


Du kan ogs√• bruka parentesar enkeltvis. Dette kan du gjera ved √• skriva inn ein omvendt skr√•strek \ framf√łre kommandoen. Du kan for eksempel skriva inn \[. D√• vil du sj√• at den venstre hakeparentesen vert vist utan ein samsvarande h√łgre hakeparentes. Dette er nyttig viss du vil setja inn parentesar som snur feil veg i h√łve til plasseringa, eller til √• laga intervall. Ver merksam p√• at det berre er ikkje-skalerbare parentesar som kan brukast enkeltvis. Du kan bruka size-kommandoen til √• endra storleiken p√• parentesen.

Eksempel på enkeltparentesar

For ikkje-skalerbare parentesar:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

For skalerte parentesar kan du bruka none som namn på parentesen.

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Merknadsikon

Uttrykket phantom syter for at den siste parentesen får korrekt storleik.


√Ötvaringsikon

Hugs å setja inn mellomrom (tomrom) mellom elementa når du skriv dei inn direkte i kommandovindauget. På denne måten sikrar du at strukturen vert korrekt tolka.


Du kan finna nyttig informasjon om indeksar og eksponentar og om skalering, som forklarar korleis du kan strukturera formlar på ein effektiv måte. Viss du vil ha meir informasjon om parentesar, kan du sjå Parentesar og gruppering.

St√łtt oss!