Førre merke

Flyttar skrivemerket til det førre merket (mot venstre).

Merknadsikon

«Merke» er plasshaldarar. Dei vert viste som <?> i kommandovindauget.


For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Førre merke

Shift + F4


Støtt oss!