Tekstboks og former

Opnar ein undermeny der du kan redigera eigenskapane til det valde tekstfeltet eller den valde forma.

Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Teksteigenskapar

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Støtt oss!