Textbox and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Posisjon og storleik

Endrar storleik, flyttar, roterer eller skråstiller objektet.

Teksteigenskapar

Vel utsjånad- og forankringseigenskapane for tekst i den valde teikninga eller tekstobjektet.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Støtt oss!