Rediger

Denne menyen inneheld funksjonar du kan bruka for å endra innhaldet i det gjeldande dokumentet.

Angra

Angrar den siste kommandoen eller oppføringa du skreiv inn. For å velja kommandoen du vil angra, trykkjer du på pila ved angra-knappen på standardlinja.

Gjenopprett

Gjer om handlinga duangra sist. Trykk på pila rett ved Gjer om-knappen på standardlinja for å velja angra-steget du vil gjera om att.

Gjenta

Gjentek den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengeleg i Writer og Calc

Klipp ut

Fjernar og kopierer utvalet til utklippstavla.

Kopier

Kopierer utvalet til utklippstavla.

Lim inn

Set innhaldet frå utklippstavla inn ved skrivemerket og byter ut vald tekst eller objekt. Trykk på pila ved sidan av knappen for å velja format.

Lim inn utval

Set innhaldet i utklippstavla inn i den gjeldande fila i eit format som du kan velja sjølv.

Søk

Slår visinga av Søk-linja på slik at du kan søkje etter tekst eller flytte deg rundt i eit dokument ved hjelp av element.

Merk alt

Merk alt innhaldet i fila, ramma eller tekstobjektet.

Søk og byt ut

Finn eller erstattar tekst eller formaterer dokumentet.

Lag kopi

Lag ein eller fleire kopiar av det valde objektet.

Punkt

Slår modus for Rediger punkt på eller av.

Festepunkt

Slår modus for Rediger festepunkt på eller av.

Dialogvindauge for hyperlenkjer

Opnar eit dialogvindauge der du kan laga og redigera hyperlenkjer.

Felt

Endra eigenskapane til eit innsett felt.

Sletta lysbilete

Slett det gjeldande lysbiletet eller sida.

Lenkjer

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objekt

Let deg redigera eit merkt objekt som du har sett inn i fila med kommandoen Set inn → Objekt.

Støtt oss!