Funksjonalitet i LibreOffice Impress

I LibreOffice Impress kan du laga profesjonelle presentasjonar med diagram, teikningar, tekst, multimedia og mange andre element. Du kan òg importera og jobba med PowerPoint-presentasjonar.

Dersom du skal bruka ei datamaskin til å visa fram presentasjonen, er animasjonar, overgangseffektar og multimedia nokre av teknikkane du kan bruka for å gjera presentasjonen meir spennande.

Laga vektorbilete

Mange av verktøya som finst i LibreOffice Draw for å laga vektorbilete kan òg brukast i LibreOffice Impress.

Laga lysbilete

LibreOffice Impress har mange malar som kan hjelpa med å laga lysbilete som ser profesjonelle ut.

Du kan òg bruka mange ulike dynamiske effektar på lysbileta, som for eksempel overgangseffektar og animasjonar.

Laga presentasjonar

Fleire visingar eller sider er tilgjengelege når du lagar ei lysbiletframvising. Med «Lysbiletsortering» kan du for eksempel få ei oversikt over alle lysbileta i miniatyrformat. «Notat» kan brukast dersom du vil levera ut lysbileta med plass til å ta notat for tilhøyrarane.

Du kan òg øva på tidsbruken for ein presentasjon i LibreOffice Impress.

Framvising av presentasjonar

Du kan visa fram presentasjonane dine på skjermen, som støtteark eller som HTML-dokument.

Halda ein presentasjon

LibreOffice Impress lèt deg sjølv velja om du vil skifta lysbilete manuelt eller automatisk.

Støtt oss!